Get Adobe Flash player

CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC...!

 …Dlaczego śpiewamy kolędy? 

Dlatego, żeby uczyć się miłości od Pana Jezusa. 
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. 
Dlatego, żeby sobie przebaczać…

Ten fragment wiersza księdza Jana Twardowskiego najtrafniej określił cel kolejnego już- tym razem
VII Szkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły, który odbył się 20 grudnia 2018 r. w sali widowiskowej OKiS w Leśnej.

W tym roku konkurs po raz pierwszy był podzielony był na 3 kategorie: klasy I-III, klasy IV-VI
oraz klasy VII-VIII- III O.Gim. Wszystko po to, aby uczniowie klas VIII i gimnazjalnych – czego nie było
w latach ubiegłych, również mogli włączyć się w sceniczne zmagania, podtrzymując tym samym piękną tradycję szkoły.  Jak każdego roku, tak i teraz- uczniowie wszystkich klas-bardzo pięknie przygotowani przez  swoich wychowawców, zaprezentowali wylosowane wcześniej lub przygotowane samodzielnie kolędy i pastorałki, które wprowadziły publiczność oraz zgromadzonych Gości, w świąteczny nastrój. Zgodnie z ubiegłoroczną zmianą w regulaminie, Laureaci poprzedniego Przeglądu – obecna klasa Ve- występowali jako goście.

Jury w składzie:

 

klasy I- III : p. A. Szczęsna, p. U. Tylka, p. M. Surwiło, p. J.Smusz, oraz Przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego klas gimnazjalnych- P. Jakubowska;

 

klasy IV- VI : p. J. Ślęzowska, p. U. Tylka, p. M. Surwiło, p. B. Misztal, oraz Przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego kl. I-III- M. Mudrak

 

klasy VII-VIII-III O.G : p. J. Ślęzowska, p. U. Tylka, p. M. Surwiło, p. B. Misztal, p. M. Ludwiczak oraz Przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego kl. IV- VI- O. Kowalska

Po emocjonujących i burzliwych obradach  jury wybrało Laureatów VII Przeglądu Kolęd i Pastorałek, którymi zostali:

 

w kategorii klas I- III - klasa I a- przygotowana pod kierunkiem wych. p. Karoliny Rajczakowskiej

 

w kategorii klas IV- VI- klasa IV a, którą przygotował wych. p. Marek Michalik

 

w kategorii klas VII- VIII- III O.G.- klasa III d, przygotowana pod kierunkiem wych. P. Renaty Arbaczewskiej

 

Wszyscy Laureaci z rąk wicedyrektorek : Pani Alicji Szczęsnej oraz Pani Joanny Ślęzowskiej- otrzymali Puchary Przechodnie a pozostałe klasy pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie, na ręce Laureatów- zaproszeni Goście w osobach: Burmistrz Leśnej – Pan Szymon Surmacz i Przewodnicząca Rady Miejskiej- Pani Małgorzata Borysiewicz - wręczyli słodkie upominki ufundowane przez Radę Miejską, a ks. Proboszcz Grzegorz Niwczyk- dziękując wszystkim za piękną inicjatywę i profesjonalne przygotowanie- przekazał pamiątkowe figurki oraz książeczki poświęcone tradycjom bożonarodzeniowym.  

 

Tradycyjnie już ostatnim punktem programu każdej tury Przeglądu, była prezentacja na scenie przez Dyrekcję, jury, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości- wybranej kolędy, w której śpiew zawsze chętnie i radośnie włączają się wszyscy uczniowie.

Organizatorki przedsięwzięcia- D.Kusibab i M.Michalik pragną gorąco podziękować : wszystkim wychowawcom za przygotowanie swoich klas do występów, p. M. Szczęsnej- Witeckiej, p. K. Waniczek ,
p. K. Kościelniak oraz p. I.Osajdzińskiej- Rozenbajger za zaangażowanie w organizację uroczystości
i współpracę, oraz pracownikom  OKiS w Leśnej  za nieocenioną pomoc- w szczególności
p. K. Krzemińskiemu-  za opiekę akustyczną nad całością imprezy.

                                                                                                                                    red. M. M i D. K