Get Adobe Flash player
Start Sukcesy uczniów

POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

Dnia 28. 03. 2019 r w Leśnej odbył się finał Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy między innymi Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.  Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych i teoretycznych umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej oraz zasad ewakuacji i zasad udzielania pierwszej pomocy.
Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II reprezentowali uczniowie z klasy VI C Mateusz Skrzypek, który zajął III miejsce oraz Wiktor Ciesiulewicz uczeń VIII C zajął rów-nież miejsce III.
Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. Gratulujemy!!!
Dziękujemy bardzo p. Prezesowi Waldemarowi Kleszcz OG ZOSP RP w Leśnej za zaproszenie do udziału w konkursie. 
 
J.O.J i KW
                       Zapraszamy do galerii zdjęć.