Get Adobe Flash player

PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA

 

W tym roku szkolnym uczniowie klas VIII brali udział w innowacji pedagogicznej „Podróż dookoła świata”. Poszerzyli swoją wiedzę z zakresu geografii regionalnej i umiejętności dotyczące poznania walorów turystycznych wybranych państw świata. Rozwijali indywidualne zdolności i zainteresowania oraz aktywność twórczą.

W trakcie zajęć realizowane były cele i treści nauczania obejmujące elementy geografii, których nie realizujemy według programu nauczania, na lekcjach, m.in. Francja, Hiszpania, Włochy, Madagaskar, Seszele, Egipt, Maroko, Boliwia, Ekwador, Peru, Meksyk, Kuba.

 

 

Uczniowie poznali walory turystyczne (najpiękniejsze zabytki omawianych krajów, perły architektury różnych kultur, fascynujące miasta) oraz skarby przyrody, szatę roślinną i faunę. Odczytywali i interpretowali dane z tabeli, wykresu, planu, mapy, diagramu, dokonywali obliczeń. Rozwijali swoją świadomość co do wartości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i kulturowe własnego regionu oraz innych narodów i społeczności. Uczyli się postaw tolerancji wobec innych kultur.

     

     

    Podczas zajęć zdobyli i utrwali umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach oraz selekcjonowania i wykorzystywania ich w praktyce. Wdrażali się do prawidłowego współdziałania w grupie. Wykorzystywali programy komputerowe w realizacji zaplanowanych działań.

Na podsumowanie zaprezentowali efekty swojej pracy: foldery, gazetki, prezentacje multimedialne o miejscach, które warto odwiedzić. Degustowaliśmy owoce (ananas, pomarańcze, mango, marakuję, melon, pomelo), przyprawy, francuską bagietkę i ser oraz sporządzone przez uczennice regionalne potrawy – pizzę, ciasto francuskie, spaghetti, truskawki w czekoladzie.

Podjęte działania sprzyjały integracji zespołów i rozwijaniu umiejętności współpracy, dostarczały wielu przeżyć emocjonalnych i estetycznych.