Get Adobe Flash player

Nowoczesna edukacj@


Projekt realizowany na podstawie umowy Nr RPDS.10.02.01-02-0035/18-00 z dnia 24.10.2018 r.  o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nowoczesna edukacj@ - to projekt realizowany już drugi rok w naszej szkole. Zakłada on kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (ICT) oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, stworzenie w szkole warunków do nauczania eksperymentalnego, kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki.

Projekt uwzględnia również wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Uczniowie w ubiegłym roku szkolnym mieli możliwość korzystać z szerokiej oferty zajęć, uczestniczyli również w wycieczkach edukacyjnych. Baza szkoły wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych na wysokim poziomie. Utworzyliśmy  nowoczesne pracownie: fizyczno - chemiczną, przyrodniczą, informatyczno- językową, geograficzno- przyrodniczą, matematyczną oraz pracownię sensoryczną.

 

Grupą docelową w projekcie są uczniowie SP w Smolniku, którzy będą mogli korzystać z bogatej oferty zajęć dodatkowych, służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia oraz rozwija uzdolnienia, w tym uczestniczyć w zajęciach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

Zwieńczeniem pracy uczniów w ramach projektu będzie przeprowadzenie w czerwcu 2020 prezentacji – rodzaju ogólnoszkolnego festiwalu wiedzy, podczas którego uczniowie będą mogli pochwalić się efektami swojej pracy.

 

Wprowadzenie dodatkowych zadań kształtujących umiejętności kluczowe wpłynie na możliwości osiągnięcia przez naszych uczniów kompetencji, tj.:

- skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach,

- efektywnego współdziałania w zespole,

- rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

- sprawnego posługiwania się technologią informacyjną.

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu realizowane są w naszej szkole następujące zajęcia:

 

Wrzesień – grudzień 2019

 

Lp

zajęcia

prowadzący

Dzień tygodnia - godzina

1

Matematyka - Przez rozrywkę do wiedzy

A. Kamińska

Poniedziałek 7.45 – 8.45

Piątek 7.45 – 8.45

2

Matematyka - Odkrywaj ujawniaj wyjaśniaj

I. Kaźmierczak - Flaszyńska

Czwartek 13.30 – 14.30

Piątek 13.30 – 14.30

3

Mały Odkrywca klasa I

I.Tarnarzewska

Piątek 11.35 – 12.35

4

Mały Odkrywca klasa I

A. Kościelniak

Piątek 12.35 – 13.35

5

Mały Odkrywca klasa II

K. Żubrecka

Poniedziałek 11.35 – 12.35

6

Mały Odkrywca klasa II

A.Aniśkiewicz

Czwartek 12.35 – 13.35

7

Mały Odkrywca klasa III

M.Mazur

Poniedziałek 7.45 – 8.45

8

Mały Odkrywca klasa III

M. Szczęsna-Witecka

Środa 12.35 – 13.35

9

Jak zostać królową angielską

A. Wrona

Piątek 12.35 – 13.35

10

Ich lerne selbst – koło języka niemieckiego

B. Czeczot

Poniedziałek 7.45 – 8.45

11

Eksperymenty matematyczne „Wszędobylska matematyka

K. Janiszek

Poniedziałek 14.20 – 15.20

Wtorek 7.45 – 8.45

 

12

Eksperymenty matematyczne „Wszędobylska matematyka

J. Litwinowicz

Czwartek 12.35 – 13.35

13

Eksperymenty matematyczne „Wszędobylska matematyka

I.Kaźmierczak-Flaszyńska

Piątek 14.20 – 15.20

14

Matematyka nie musi być
straszna

K.Stefańska

Piątek 14.20 – 15.20

15

Matematyka nie musi być
straszna

K.Janiszek

Piątek 14.20 – 15.20

16

Matematyka nie musi być
straszna

A.Kamińska

Piątek 13.30 – 14.30

17

Koło fizyczne –
Eksperymentuj z nami  

K. Stefańska

Piątek 14.20 – 15.20

Piątek 15.20 – 16.20

18

Zajęcia z biologii – Od
komórki do organizmu

K. Mocek

Środa  13.30 – 14.30

19

Ćwiczenie czyni mistrza –
Ubung macht den Meister

L. Matela -
Szurakowska

Poniedziałek 14.20 – 15.20

Piątek 13.30 – 14.30

20

Geografia dla ciekawych 

K. Waniczek

Wtorek  13.30 – 14.30

Środa  13.30 – 14.30

21

Mistrzowie klawiatury –
koło informatyczne

P. Suchanecki

Piątek 14.20 – 15.20

 

22

Zajęcia z j. Angielskiego –
World of communication

M. Smusz

Piątek 13.30 – 14.30

23

Angielski wokół nas –
English around us

A. Sazońska

Poniedziałek 13.30 – 14.30

24

Koło chemiczne
Eksperymentuj z nami

G. Kołodziejczyk

Piątek 14.20 – 15.20

Piątek 15.20 – 16.20

25

Przyjazna edukacja –
nauka przez zabawę

J. Smusz

Zwolnienie lekarskie