Get Adobe Flash player
Start Uroczysto?ci i wydarzenia szkolne

11 listopada Dzie? Niepodleg?o?ci

Polski my nard, polski rd- po 123 latach okupacji Nasi rodacy mogli swobodnie, bez strachu ?piewa? pie?ni patriotyczne i wyra?a? swoj? rado?? z odzyskania niepodleg?o?ci. Od tego niezwykle wa?nego dla Polski wydarzenia up?yn??o ju? 101 lat. 11 listopada 1918 roku to jedna z najwa?niejszych dat w historii Naszego kraju.

Polacy co roku uroczy?cie obchodz? ten dzie?. Jednocz? si? i wsplnie upami?tniaj? historyczne wydarzenie, oddaj? cze?? rodakom, ktrzy zgin?li walcz?c o woln? Polsk?.

W gminie Le?na, to spo?eczno?? Szko?y Podstawowej im. Jana Paw?a II w Smolniku zjednoczy?a na kilkadziesi?t minut lokalnych mieszka?cw, aby wsplnie ?wi?towa? ten radosny moment sprzed ponad stu lat. Uczniowie klas m?odszych i starszych przenie?li licznie zgromadzon? widowni? w ?wiat refleksji i zadumy. W ?wiat wydarze?, bez ktrych Polska nie by?aby wolnym krajem. Mistrzowska gra aktorska, przeplatana by?a pie?niami chru oraz ta?cem- mazurem. Ca?o?ci dope?nia?a gra ?wiate? i ujmuj?ca dekoracja. Zwie?czeniem uroczysto?ci by?y s?owa piosenki Grzegorza Turnaua: Tutaj jestem, tutaj by?em, tu si? urodzi?em, ktre napawa?y Nas w ten dzie? dum?, ?e jeste?my Polakami.

 

W przygotowanie uroczysto?ci by?o zaanga?owanych prawie osiemdziesi?cioro uczniw, ktrzy po raz kolejny zaprezentowali swoje niezwyk?e talenty artystyczne: wokalne, aktorskie, taneczne i recytatorskie. Dlatego to Im przede wszystkim sk?adamy serdeczne podzi?kowania. Uk?ony kierujemy rwnie? w stron? Pani Dyrektor Beaty Czeczot, wszystkich nauczycieli, ktrzy pomogli w przygotowaniach, a tak?e rodzicw.

Organizatorzy