Get Adobe Flash player

Gimnastyka buzi i j?zyka

Dlaczego sprawne narz?dy artykulacyjne s? wa?ne ? Wy?wiczony j?zyk, wargi, podniebienie mi?kkie i dolna szcz?ka s? niezb?dne do ?adnej i wyra?nej wymowy. Poni?ej prezentujemy przyk?adowe ?wiczenia usprawniaj?ce w?a?nie te cz??ci cia?a, ktre s? odpowiedzialne za proces mwienia. Gimnastyka buzi i j?zyka jest przeznaczona dla wszystkich cz?onkw rodziny ! Takie ?wiczenia to ?wietna zabawa, zw?aszcza wtedy, kiedy s? wykonywane przed lustrem.

 

 

?wiczenia j?zyka:

 1. koniki- kl?skanie przy jednoczesnym u?miechu;

 2. malowanie gwiazd- czubkiem j?zyka dotykajcie r?nych miejsc na podniebieniu;

 3. policz z?by czubkiem j?zyka- najpierw na grze, a potem na dole,

 4. mycie z?bw j?zykiem od strony zewn?trznej i wewn?trznej; przy tym ?wiczeniu mo?na mie? otwarte usta,

 5. dotykajcie czubkiem j?zyka na zmian? lewego i prawego k?cika ust,

 6. wysmarujcie podniebienie czym? smacznym (np. czekolad?), a nast?pnie dok?adnie zli?cie to czubkiem j?zyka.

 

?wiczenia warg:

 1. nadymajcie policzki trzymaj?c wargi przez ca?y czas zwarte i oddychajcie przez nos,

 2. ?ci?gnijcie usta w dzibek i wysy?ajcie ca?usy do przodu,

 3. gwi?d?cie- na jednym tonie albo nawet ca?? melodi?; to dobra okazja na nauczenie dzieci tej trudnej sztuki :)

 4. u??cie o?wek pod nosem i sprbujcie utrzyma? go samymi ustami; ?eby si? uda?o, trzeba unie?? wargi w stron? nosa,

 5. masa? warg- grnymi z?bami nagry?cie doln? warg?, a potem dolnymi z?bami grn? warg?, kilka razy na przemian,

 6. na?ladujcie warkot motoru, helikoptera czy innego pojazdu.

 

?wiczenia ?uchwy i podniebienia:

 1. ziewanie- ?wietne ?wiczenie na rozlu?nienie stawu; ziewnijcie kilkukrotnie,

 2. prze?uwanie- ruszajcie buzi? tak, jak by?cie co? jedli lub ?uli,

 3. guma do ?ucia- mo?na j? wykorzysta? do rozlu?niania mi??ni ?uchwy,

 4. p?ukanie gard?a- to jedno z najprostszych i i najbardziej znanych ?wicze? podniebienia mi?kkiego,

 5. chuchanie na r?ce- dok?adnie tak, jak robicie to zim?, gdy zmarzn? Wam r?ce,

 6. szczery u?miech jest lekiem na wszystko i tu tak?e mo?e Wam pomc. ?miejcie si? wi?c jak najwi?cej! Wtedy pracuje podniebienie mi?kkie i nie tylko, bo wszystkie partie mi??ni naszego cia?a.


Wiele z opisanych ?wicze? to codzienne czynno?ci ! Je?li uda?o Wam si? zrobi? wi?kszo?? z nich to znaczy, ?e macie sprawny aparat artykulacyjny. Je?li niektre ?wiczenia s? zbyt trudne- nie martwcie si?, nied?ugo Wam si? uda! ?wiczcie dalej, a zadziwicie wszystkich swoim nowym sposobem mwienia, jego staranno?ci? i poprawno?ci?. Powodzenia !


A.Sobczyk