Get Adobe Flash player

Prawid?owe nawyki ?ywieniowe dzieci i m?odzie?y

Zasady prawid?owego ?ywienia dzieci niewiele r?ni? si? od zasad prawid?owego ?ywienia osb doros?ych.  Niektre jednak z tych zalece? w rozwojowym okresie ?ycia nabieraj? nieco innego znaczenia.

Przestrzeganie ich ju? w dzieci?stwie jest nieodzownym warunkiem zdrowia w tym okresie ?ycia, a tak?e prawid?owego rozwoju fizycznego i umys?owego. Kszta?tuje te? w?a?ciwe nawyki ?ywieniowe, ktre powinny by? stosowane przez ca?e ?ycie.

W ci?gu dnia dziecko powinno spo?ywa? od 4 do 5 posi?kw. Zalecane s? posi?ki rodzinne. Dzieci jedz?ce posi?ki, a zw?aszcza obiad, w domu razem z rodzin? zazwyczaj cechuj? si? wy?sz? jako?ci? modelu ?ywienia. Spo?ywaj? zwykle wi?cej warzyw i owocw, witamin i sk?adnikw mineralnych, i jednocze?nie mniej nasyconych kwasw t?uszczowych, s?odzonych napojw i frytek ni? ich rwie?nicy ?ywi?cy si? poza domem.

W tym szczeglnie ci??kim dla nas czasie pami?tajmy zatem nie tylko o aktywno?ci fizycznej ale tak?e o zdrowym od?ywianiu.

 

Oto kilka propozycji filmowych dla najm?odszych:

https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4 zdrowa piramida

https://www.youtube.com/watch?v=6IFZKkybDOY woda i napoje

https://www.youtube.com/watch?v=ylOowB2ZJuw ryby

https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY warzywa i owoce

https://www.youtube.com/watch?v=tG7YwAnrDPg jaja

https://www.youtube.com/watch?v=J2fK5J27Lc8 orzechy ,pestki nasiona

https://www.youtube.com/watch?v=lP6N9yRnWI8 sl, cukier, przyprawy

oraz dla starszych :

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=DF4znGEcBPU

https://www.youtube.com/watch?v=c8_u_SsiJwg

https://www.youtube.com/watch?v=MuY3C0rTChY

https://www.youtube.com/watch?v=jyMvS10cBG8