Get Adobe Flash player

Nauka w czasie pandemii

Czas pandemii jest to czas trudny dla nas wszystkich: dzieci, doros?ych w tym rodzicw i nas nauczycieli. Mimo,i? jestem nauczycielem z d?ugoletnim sta?em, stan??am przed wyzwaniem. Bo jak przekaza? wiedz? na odleg?o?? i to jeszcze w atrakcyjnej formie.
Rozpocz??am poszukiwania takiego sposobu i odkry?am j? na genialy.pl. Prawie od pocz?tku zdalnego nauczania samodzielnie przygotowuj? lekcje dla moich pierwszakw z kl. 1 b, jak rwnie? na zaj?cia rozwijaj?ce dla uczniw z czterech innych klas.
Z informacji od dzieci i Rodzicw wiem, ?e tego typu zaj?cia bardzo im si? podobaj?. Dzieci czekaj? na wszelkie nowo?ci i wsplne spotkania. Moja przygoda z genialy sta?a si? te? dla mnie ?rd?em do nauki, rozwoju i zadowolenia przy tworzeniu czego? nowego. Mimo,?e jest to trudny czas, siedz?c w domu pojawi? si? jaki? promyczek normalno?ci, ktrym jest nauka i tworzenie czego? indywidualnego. Oto kilka przyk?adw moich lekcji.

KLIKNIJ W OBRAZEK