Get Adobe Flash player

Dzie? Matki w ?wietlicy szkolnej

Jest taki jeden, szczeglny dzie? w roku, w ktrym nasze kochane Mamy maj? swoje ?wi?to to  Dzie?  Matki  obchodzony 26 maja. 

W tym dniu, w sposb szczeglny wszystkie dzieci wyra?aj? szacunek i wdzi?czno?? dla swoich mam, obdarowuj?c je laurkami, kwiatami oraz r?nego rodzaju prezentami.

To ?wi?to ma na celu okazanie  matkom  mi?o?ci, jak rwnie? podzi?kowania im za trud i opiek? w?o?on? w nasze wychowanie.

Rwnie? w ?wietlicy szkolnej uczniowie bior? udzia? w r?nych zaj?ciach przygotowanych przez wychowawcw, ktre mia?y na celu  wzmocnienie  wi?zi  rodzinnych.

W czasie zaj?? dydaktyczno wychowawczych  uczniowie uczestnicz?  w rozmowach na temat  roli  mamy w ?yciu dziecka, uk?adaj?  opisy swoich mam, oraz redaguj?  ?yczenia z okazji ich ?wi?ta. Podczas zaj?? czytelniczych wychowankowie ?wietlicy recytuj?  wiersze zwi?zane z Dniem Matki i uczestnicz?  w czytaniu wierszy Mama w poezji.

W czasie zaj?? plastyczno technicznych uczniowie wykonuj?  r?nymi technikami plastycznymi pi?kne wielobarwne laurki a tak?e koszyczki dla mamy Prezent niespodzianka, oraz naklejaj? na p?ytach CD kolorowe kwiaty z brokatowego papieru.

Dzie? Matki jest jeden raz w roku,

Szcz??liwy i pe?en uroku.

W tym dniu pragniemy wszystkim Mamom z?o?y? ?yczenia,

 

 

?ycz?c du?o zdrowia, szcz??cia i powodzenia.

Opiekunowie:

A.Ma?ek-Fedorowicz

M.Sidor