Get Adobe Flash player

  


Podsumowali?my konkurs fotograficzny o tematyce sportowej. Jury mia?o trudne zdanie, poniewa? w konkursie wzi??o udzia? a? 104 uczniw naszej szko?y.  Nades?ali?cie do nas pi?kne zdj?cia przedstawiaj?ce Wasz? aktywno?? fizyczn?. Wy?onili?my zwyci?zcw oraz zdobywcw drugiego i trzeciego  miejsca w dwch kategoriach wiekowych: klasy I- III i klasy IV- VIII.


 

Dodatkowo jury przyzna?o 6 wyr?nie? dla m?odszej grupy i trzy wyr?nienia dla starszej. Cieszymy si? ,?e aktywnie sp?dzacie czas rozwijaj?c swoje zdolno?ci sportowe. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Oto wyniki:

 

Klasy I- III

I miejsce Karina Tymi?ska  kl. I B

II miejsce- Dominik My?liwiec  kl. I B

III miejsce Michalina  Juranek kl. II B

 

Wyr?nienia:

Agnieszka Zo? , kl. III B, Micha? Ko?odziejczyk kl. II A, ?ucja St?pi?ska kl. II C, Nadia Piwko kl. II A , Aleksandra Rj i Krzysztof Rj kl I C i III A, Wojciech Ko?odziejczyk kl. III B

 

Klasy IV- VIII

I miejsce Milan  Leszczy?ski kl. IV A

II miejsce- Martyna Leszczy?ska kl. VI E

III miejsce Anna Chy?ek kl. VIII B

 

Wyr?nienia:

Dorian Isko kl. VI C, Marcela Mudrak kl. IV B , Piotr Borkowski, kl. VII A