Get Adobe Flash player

Każdy uczeń loguje się na pocztę gmail


Krótki film instruktażowy logowania na pocztę Gmail oraz Classroom.
Każdy uczeń szkoły ma założone konto Gmail, do którego musi znać hasło dostępu, które również otrzymał. Część spośród dzieci lub rodzice zmienili to hasło i należy je pamiętać. Bez znajomości hasła nie zalogujemy się. Każdy kto tego hasła nie pamięta i nie może się zalogować powinien zgłosić to wychowawcy lub administratorowi (pani Aneta Kamińska) w celu utworzenia nowego hasła.
LOGUJMY SIĘ NA GMAIL I CLASSROOM.