Get Adobe Flash player
Start Wspieranie uzdolnie?

„Zdalna Szkoła”

Projekt „Zdalna Szkoła” jest odpowiedzią na obecną sytuację w szkołach, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Jest  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach rządowego projektu „Zdalna Szkoła” Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku otrzymała sprzęt i oprogramowanie do realizacji  lekcji na odległość – 19 laptopów i 4 kamery.  Wysokiej jakości sprzęt komputerowy wspiera nowoczesne nauczanie, umożliwia uczniom, którzy nie mieli dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w domu oraz podniesie jakość kształcenia na odległość a także komfort pracy nauczycieli i uczniów. Dzięki kamerom nauczyciele mają możliwość nagrywania filmów instruktażowych, doświadczeń i eksperymentów, co wpłynie na  uatrakcyjnienie zajęć