Get Adobe Flash player

Akademia Bezpiecznego Puchatka

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas I realizowali XII edycję ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Program ma na celu kształtowanie u dzieci postaw odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczy adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia na drodze, w domu, w szkole, w czasie zabawy i w czasie wypoczynku.

Uczestnictwo w nim wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

Podczas zajęć uczniowie poznawali zasady bezpiecznego poruszania się na drogach. Uczestniczyli w praktycznych zajęciach na przejściu dla pieszych, uczyli się jak przepisowo poruszać się po drodze, jak przechodzić przez jezdnię, oraz jak bezpiecznie i zdrowo odpoczywać

w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Poznali zagadnienia dotyczące rozsądnego i bezpiecznego korzystania z internetu oraz udzielania pierwszej pomocy. Podsumowaniem programu był udział  uczniów klas pierwszych  w Teście Bezpieczeństwa.
W wyniku podjętych działań nasza szkoła otrzymała certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”, a uczniowie dyplomy.

 

Małgorzata Szczęsna-Witecka