Get Adobe Flash player

Światowy Dzień Autyzmu – 2 kwietnia

„Jeśli spotkałeś jedną osobę z autyzmem, znasz jeden przypadek autyzmu” S.Silberman 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. „Polska na Niebiesko” to coroczna kampania społeczna organizowana przez Fundację JiM o zasięgu ogólnopolskim. W tym dniu odbywają się różne akcje mające na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat autyzmu.

Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy ludzi w całej Polsce. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zaburzenia. W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu   i ich rodzin. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji.
https://docs.google.com/presentation/d/1DDbRXpc_66M3HVv0onoXGEFCNnRzJ0i6/edit#slide=id.p