Get Adobe Flash player
Start Szko?a promuj?ca zdrowie

Owoce i mleko w naszej szkole

W celu promowania w?rd uczniw spo?ywania pe?nowarto?ciowych oraz zdrowych produktw ?ywieniowych  nasza szko?a jak co roku przyst?pi?a do programu Szklanka mleka oraz Owoce w szkole.

Program Szklanka mleka  skierowany jest do uczniw klas I-VI szk? podstawowych. Celem programu jest kszta?towanie w?rd dzieci i m?odzie?y dobrych nawykw ?ywieniowych poprzez promowanie spo?ycia mleka i przetworw mlecznych.W ramach programu uczniowie naszej szko?y w czasie przerwy ?niadaniowej spo?ywaj? mleko w kartonikach.Program Owoce w szkole  skierowany jest do uczniw klas I-III szk? podstawowych. Uczniowie naszej szko?y otrzymuj? kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, ktre spo?ywaj? w czasie przerwy ?niadaniowej. S? to: ?wie?e owoce (jab?ka, gruszki, truskawki), ?wie?e warzywa (marchew, papryk? s?odk?, rzodkiewki), soki owocowe, warzywne oraz owocowo -warzywne.G?wnym celem programu jest trwa?a zmiana nawykw ?ywieniowych dzieci poprzez zwi?kszenie udzia?u owocw i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu ?ycia poprzez dzia?ania towarzysz?ce o charakterze edukacyjnym realizowane w szkole.