Get Adobe Flash player
Start Sukcesy uczniów

A to dopiero ,, Granda” !

alt
Nasz zespół teatralny utrzymał tytuł  WICEMISTRZA 
XVI Dolnośląskiego  Przeglądu  Form Teatralnych „F-ART” 2014r!
 
    Dn. 13 maja 2014 roku w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się już po raz szesnasty Dolnośląski Przegląd Form Teatralnych „F-ART”. Organizatorzy zaprosili do Finału Wojewódzkiego najciekawsze propozycje nie tylko pod względem gry aktorskiej, ale także  inscenizacji i tematyki. Na scenie widowiskowej zaprezentowało się 10 grup teatralnych  z województwa dolnośląskiego, które zostały wybrane przez Radę Artystyczną ze wszystkich nadesłanych wcześniej 32 propozycji. Wobec powyższego  już samo wybranie naszej grupy do ścisłego grona laureatów konkursowego finału, odczytywaliśmy jako wyróżnienie.
W tym roku obejrzeliśmy w Kłodzku  obok tradycyjnych przedstawień aktorskich  między innymi : przedstawienie- musical  i teatr ruchu, inscenizacje patriotyczne oraz przedstawienia kabaretowe. Śmiech, zaskoczenie, zaduma, niedowierzanie, euforia, podziw – to tylko niektóre emocje, które wywołali młodzi aktorzy wśród  publiczności podczas przeglądu. Wszystkie prezentacje nagradzano wielkimi brawami.
Przegląd , który miał formę konkursu, odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie  szkół podstawowych i uczniowie szkół gimnazjalnych.  Członkowie  Jury wyznali ,że mieli  trudny wybór, gdyż prezentacje były bardzo różnorodne i interesujące. Gdy zostały ogłoszone ostateczne wyniki scenicznych zmagań  , to poczuliśmy pełną satysfakcja i nieopisaną  radość . Te uczucia nie opuszczają nas do dzisiaj. Tak wysoka pozycja w tym sprawdzianie naszych umiejętności niewątpliwie  dodała  nam wiary we własne siły. Gdy wspominamy ten dzień , to trudno nam powstrzymać się od słów :
a to dopiero Granda!
      We wspólnej TEATRALNEJ  ZABAWIE, która nie była pozbawiona ,,konkurencyjnej adrenaliny”, brali udział uczniowie i uczennice : M. Kurdziko, H. Banasik, A. Krzysztoń,  M. Hyży ,O. Hyży A. Potocka,  B. Nawrocka , D. Nowak , M. Masłowska, P. Kukiełka , W. Gincelis , P. Jakubowska,
S. Kuczyńska, S. Walczak, K. Gincelis, Ch. Janczewski , P. Małek, K. Juzyszyn, W. Stelzer, O. Mazur,
L. Bielecka , A. Galik, Z. Michalik, K. Borkowska.

Przy tej okazji  naszą radością dzielimy się z Rodzicami wymienionych dzieci , których życzliwość i przychylność,,, zdaje się nie mieć końca”.
DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ NASZYM NIEOCENIONYM DARCZYŃCOM I DOBRODZIEJOM, bez których nie mielibyśmy szans „ wystartować”:
- Panu  Robertowi  Kurdziko , który wiemy , że w nas wierzy  , czego dowodem było m. in. nagranie niezbędnego materiału filmowej wersji  konkursowego przedstawienia ;
- Państwu Agnieszce i Krzysztofowi Bieleckim, na których zawsze możemy liczyć , zwłaszcza w momencie , gdy musimy pokonać konieczną ilość kilometrów;
- Państwu Monice i Tomaszowi Gąsiorowskim, którzy wsparli nas pomocą materialną umożliwiającą wyjazd do Kłodzka;
- Dyrekcji  OSiR w Leśnej - za pomoc  i życzliwość, dzięki której mamy gdzie pracować i przygotowywać się do występów;
Dziękujemy także DYREKCJI NASZEJ SZKOŁY , za ogromne wsparcie naszych działań i umożliwienie nam uczestniczenia w tak pożytecznych artystycznie i edukacyjnie przedsięwzięciach !
Opiekunki  KMP i RKT :
M. Michalik i  D. Kusibab z ,, Grandą ”
 
alt