Get Adobe Flash player
Start

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PRZEWODNICZĄCY – Julia Gapska

CZŁONKOWIE:
Wiktoria Marszałek
Oliwia Nowosielska
Maciej Dubiel
  

 

Mała Samorządność-samorząd  klas I-III:
Michał Wrona- przewodniczący
Patrycja Ciupak
Oliwier Wróbel


POCZET SZTANDAROWY
Aleksander Tarnarzewski
Elżbieta Dziekan
Agata Araśniwicz
 

    

 HARMONOGRAM PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
„MAŁA SAMORZĄDNOŚĆ”
w roku szkolnym 2016/2017
TERMIN
TEMAT UROCZYSTOŚCI
ORGANIZATORZY
WRZESIEŃ

1.      Spotkanie organizacyjne – ustalenie  planu pracy na bieżący rok szkolny

2016 /2017.

Opiekunowie SU

 
2.      Aktualizacja informacji na tablicy
Mała Samorządność
Klas I-III
 

Opiekunowie SU

3.      Wybór samorządu klas I-III

Opiekunowie SU

4.      Przeprowadzenie dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka. (30.09.2016)

 

Opiekunowie SU

i nauczyciele klas I-III

PAŹDZIERNIK

1.      Przeprowadzenie konkursu plastycznego  Najpiękniejszy portret mojej pani

Opiekunowie SU

2.      Przygotowanie gazetki z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Opiekunowie samorządu
3.      Akcja zbierania zniczy Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia 
 Koordynatorzy M. Michalik ,
D. Kusibab
i opiekunowie SU
4.      Przeprowadzenie konkursu - Najpiękniejsza dynia –lampionHalloween
Opiekunowie SU
LISTOPAD

1.      Dyskoteka  Andrzejkowa – dekoracja sali, wróżby, zabawa.

Opiekunowie samorządu przy współpracy nauczycieli klas I-II I

2.      Akcja – Zbieramy karmę dla zwierząt ze schroniska w Przylasku
 Koordynatorzy M. Michalik ,
D. Kusibab i opiekunowie SU
GRUDZIEŃ

1.        Szkolne  zabawy mikołajkowe

6 .12.2016

 Opiekunowie SU i nauczyciele klas I-III

2.        Tradycje świąteczne -pomoc w organizacji kiermaszu świątecznego .

Współpraca z Radą Rodziców
STYCZEŃ

1. Zabawa Karnawałowa

Opiekunowie SU i nauczyciele klas I-III

2.  Apel podsumowujący I semestr

roku szkolnego 2016/2017

Opiekunowie SU
LUTY

1.       Walentynkowe  życzenia- pisanie kartek i przesłanie SZKOLNĄ POCZTA WALENTYNKOWĄ

Opiekunowie SU

MARZEC

1.        Dzień Kobiet – Niespodzianki dla kobiet dużych i małych -szkolna dyskoteka

Opiekunowie SU

2.        Powitanie wiosny- przemarsz ulicami miasta z  Marzanną

Opiekunowie SU i nauczyciele klas I-III

KWIECIEŃ

1.        Apel z okazji Dnia Zdrowia

Opiekunowie SU

2.        Pomoc w przygotowaniu kiermaszu świątecznego – Wielkanocne jajo 

Opiekunowie SU i nauczyciele klas I-III

3.        Nasza Leśna jest piękna – wystawa prac plastycznych

Opiekunowie SU
MAJ

1.        Przeprowadzenie konkursu plastycznego Moja mama i ja

Opiekunowie SU

CZERWIEC

1.        Dzień Dziecka. –zabawa edukacyjnaPiracka przygoda

Opiekunowie SU i nauczyciele klas I-III

2.        Obchody X rocznicy nadania imienia szkole Jana Pawła II

Opiekunowie SU i nauczyciele klas I-III

3.        Spotkanie podsumowujące pracę Samorządu  Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym – apel rozdanie nagród za konkursy plastyczne i przedmiotowe

Opiekunowie SU i nauczyciele klas I-III

Samorząd Uczniowski kl. I – III systematycznie będzie brał udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły, miasta, państwa (Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy).

A. Bierła ,Małgorzata Kuźmicz –Kuźmińska,

Jolanta Litwinowicz, Małgorzata Szczęsna- Witecka ,Anna Kościelniak.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK 2016/2017

 
Lp1
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA
TERMIN
1.

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym

Wybór samorządów klasowych.
 
Uruchomienie działalności Samorządu Uczniowskiego
 
Opracowanie planu pracy z uwzględnieniem:

Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki szkoły,

 
Posiedzenia przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

Informowanie nauczycieli oraz uczniów o  przedsięwzięciach Samorządu Uczniowskiego (strona internetowa oraz gazetka na szkolnym korytarzu) .

stosuje zasady demokracji podczas wyborów, uczy się postaw patriotycznych, zapoznaje się z tłem historycznym demokracji,

         poznaje strukturę i zadania samorządu, przygotowuje się do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych a w przyszłości obywatelskich.

         potrafi zorganizować zebranie,

umie napisać protokół ze spotkania oraz sprawozdanie z akcji, imprezy, apelu itp.

IX
 
 
 
 
 
 
cały rok
2.
Dzień jabłka i innych owoców i warzyw

„Jabłko samo zdrowie” – konkurs plastyczny

 

         Zna zalety jedzenia owoców i warzyw, umie współpracować w grupie,

X
 
3.

„Chłopaki z naszej paki” -

Dzień Chłopca
Dyskoteka szkolna

Wybory MISTERA – dżentelmena SZKOŁY
Wybór chłopca dżentelmena, plebiscyt uczniowski „Kulturalny uczeń-dżentelmen w klasie”.
Życzenia i upominek dla wszystkich chłopców

potrafi zaistnieć w danej sytuacji, potrafi być twórczy  i kreatywny, uczy się współpracować z innymi,

         wykorzystuje i doskonali swoje mocne strony, potrafi wydobyć swoje uczucia i wartości osobiste,

IX -X
 
4.

Szkolny Dzień życzliwości

wykonujemy ordery uśmiechu- konkurs dla klas IV- VI, serdeczności na drzewko szczęścia, gazetka tematyczna, wysyłamy serdeczności samotnym- poczta internetowa

potrafi zaistnieć w danej sytuacji, potrafi być twórczy  i kreatywny, uczy się współpracować z innymi,

         wykorzystuje i doskonali swoje mocne strony, potrafi wydobyć swoje uczucia i wartości osobiste,

X
 
5.
 

Dzień Edukacji Narodowej - „Ukłon w stronę naszych nauczycieli”

 

Przekazanie życzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi

 

potrafi przygotować odpowiednie materiały, dekoracje do uroczystości, współuczestniczy w organizowaniu uroczystości szkolnej, dostrzega potrzebę docenienia pracy nauczyciela,

uczy się współpracować z innymi, rozwija w sobie uczucia wdzięczności,

X
 
6.
Stacja Kultura

Spotkanie z kulturą innych regionów Polski, województw, ciekawostkami, ważnymi informacjami

potrafi zebrać i przygotować materiały, współpracuje w grupie, potrafi wyszukać informacje z różnych źródeł

XI
 
7
 

Andrzejki i Katarzynki-celebrujemy zwyczaje

 

Szkolna dyskoteka andrzejkowa,

Gazetka prezentująca wróżby andrzejkowe

         angażuje się w przygotowania i współdecydowanie o doborze zabaw,

         potrafi zebrać i przygotować materiały do gazetki andrzejkowej, uczy się jak przyjemnie spędzać czas wolny, potrafi współuczestniczyć we wspólnej zabawie poznaje i utrzymuje tradycje,

XI
8.
Spotkanie ze św. Mikołajem
Odwiedziny św. Mikołaja w klasach,

         potrafi pielęgnować tradycje,

         pomaga w organizowaniu życia szkoły, potrafi się bawić i obdarowywać innych, dba o kolegów w trudnej sytuacji życiowej, uczy się wrażliwości na potrzeby innych ,

XII
 
9.
 
 
 
10.
 
 

Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych

 
Udział w akcjach ekologicznych
 
„Góra Grosza”
„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”

„Pomóż i Ty - Na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom”,

„Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”
 

Zbiórka zużytych telefonów, nakrętek, makulatury dla fundacji, która wspiera potrzebujące dzieci.

Zbiórka baterii
„Sprzątanie Świata”
 

Obchody Światowego Dnia Zdrowia

 

         dostrzega potrzeby innych,

uczy się wrażliwości na potrzeby innych, organizuje akcje na rzecz dzieci potrzebujących pomocy,

rozwija cechy przedsiębiorczości, stara się być dobrym organizatorem,

         angażuje się w działania  w imię dobra innych, dobra społecznego, uczy się współpracować z innymi, rozwija w sobie i wśród rówieśników świadomość ekologiczną, kształtuje właściwą postawę społeczną - odpowiedzialność za swoje środowisko, dostrzega potrzebę zadbania o porządek i estetykę własnego otoczenia, dba o ochronę przyrody.

 
cały rok
wg planu akcji
 
11.
 
Zwyczaje bożonarodzeniowe
 

Gazetka tematyczna

Konkursy plastyczne

Poczta bożonarodzeniowa

 

         poznaje tradycje regionalne związane ze świętami, kultywuje przekazywanie tradycji, umie wykazać się pomysłowością, dzieli się z kolegami zwyczajami świątecznymi ze swojego domu rodzinnego dba o estetykę gazetki,

XII
12.
Choinka Szkolna – Karnawał

Szkolna dyskoteka w strojach karnawałowych

Konkurs na najciekawszy strój

zabawy integracyjne, nagrody

         potrafi współuczestniczyć we wspólnej zabawie, potrafi przezwyciężyć lęk, nieśmiałość, umie wykazać się fantazją i pomysłowością, uczy się jak przyjemnie spędzać czas wolny,

 I
13.
 
Walentynki
 

Poczta walentynkowa, zbieranie i rozdawanie kartek z dedykacjami,

Gazetka tematyczna,

Dyskoteka walentynkowa

ubieramy się na czerwono

wdrażanie zasad dobrego wychowania, rozpowszechnianie miłego zwyczaju okazywania sympatii, wyczulenie na takt i kulturę w pisaniu życzeń,

         potrafi zebrać i przygotować materiały do gazetki, dba o estetyczny wygląd gazetki,

 II
14.
Dzień Kobiet

Złożenie życzeń wszystkim dziewczynom i paniom naszej szkoły

Wręczenie upominków przygotowanych przez chłopców

Plebiscyt uczniowski „Dziewczyna z klasą”
Gazetka tematyczna

Dzień krawata i muszki - konkurs na najlepiej ubraną klasę

poznaje tradycje, kształtuje właściwą postawę społeczną i doskonali swoją mocną stronę, potrafi zebrać i przygotować materiały do gazetki okolicznościowej, uczy się szacunku dla kobiet

III
15.
Pierwszy dzień wiosny
Powitanie wiosny,
Gazetka tematyczna
 
 

uczy się jak przyjemnie spędzać czas wolny, współdecyduje o doborze zabaw, współuczestniczyć w życiu kulturalnym szkoły rywalizuje fair-play

III
16.
WIELKANOC

Wykonanie kartek świątecznych
Gazetka tematyczna

dba o kultywowanie tradycji,

         dba o estetykę i pomysłowość gazetki,

  III - IV
17.
Majowe Święta
Święto pracy
Święto flagi
Święto Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
gazetka tematyczna
 
kształtuje postawę patriotyczną,

         umacnia uczucia patriotyzm, poszerza wiedzę z zakresu historii i kultury narodu poszerza ogólną wiedzę o Polsce

V
18
Konkurs

„SUPER MAMA”

rysowanie lub malowanie portretu mamy, wykonanie kartki z pamiętnika pt. „Jeden dzień z życia mamy” lub przeprowadzenie wywiadu z mamą

wdrażanie zasad dobrego wychowania,

rozpowszechnianie miłego zwyczaju okazywania sympatii, wyczulenie na takt i kulturę w pisaniu życzeń,

         potrafi zebrać i przygotować materiały do gazetki, dba o estetyczny wygląd gazetki

V
 
19.
 
Dzień Patrona
 
 

Udział społeczności szkolnej w obchodach dnia patrona

 

kształtuje postawę patriotyczną, potrafi wskazać wzorce osobowe i starać się być dobrym człowiekiem i tym samym dobrym obywatelem,

         współuczestniczyć w życiu kulturalnym szkoły

 
VI
20

„Z nami zawsze jest wesoło” - Dzień Dziecka

Wierszyki, piosenki, tańce przygotowane przez klasę

uczy się jak przyjemnie spędzać czas wolny, współdecyduje o doborze zabaw, współuczestniczyć w życiu kulturalnym szkoły rywalizuje fair-play

VI
21.
Podsumowanie całorocznej pracy szkolnej
 

Piknik dla uczniów szczególnie udzielających się w Samorządzie Uczniowskim.

Gazetka samorządu uczniowskiego
 
Przygotowanie pikniku.

przygotowuje się do samooceny swojej pracy jak i pracy kolegów,

z odpowiedzialnością przyjmuje informacje na temat swojej pracy (pochwały i uwagi),

         uczy się wyciągać wnioski na przyszłość,

         jest wspaniałym organizatorem.

VI

W miarę potrzeb oraz propozycji uczniowskich plan może ulec modyfikacji i zmianom.

Opiekunowie SU w roku szkolnym 2016/2017:

 

Katarzyna Janiszek,     Karina Mocek ,      Marcin Smusz