Get Adobe Flash player

Listy Dla Ziemi

Pisz? do Pa?stwa, poniewa? Le?na znalaz?a si? na li?cie gmin, ktre przyst?pi?y do trzeciej edycji Listw dla Ziemi jednej z najwi?kszych inicjatyw ekologicznych w Polsce i by? mo?e b?d? Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem tej informacji na swoim portalu.

Akcja, ktrej organizatorem jest Fundacja Ekologiczna ARKA, ma charakter edukacyjny. Towarzyszy? jej b?d? liczne eventy w ca?ej Polsce, a tak?e konkurs na najbardziej poruszaj?cy list.

W dwch poprzednich edycjach Listw dla Ziemi wzi??o udzia? 670 samorz?dw, 7 000 placwek o?wiatowych, 800 tysi?cy uczniw.

W za??czniku przesy?am informacj? prasow? i plakat akcji.

Dodatkowe informacje:

Wojciech Owczarz Fundacja Ekologiczna ARKA, tel.  609 267 020,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

a tak?e na stronach

http://listydlaziemi.pl/

http://www.fundacjaarka.pl/

https://www.facebook.com/listydlaziemi

Pozdrawiam

Daria Urba?ska
www: www.e-words.pl
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
biuro: e-words Mieszczak & Ku?, ul. 3 Maja 25, 43-300 Bielsko-Bia?a
 

Le?na w gronie uczestnikw Listw dla Ziemi 2015

W styczniu wystartowa?a trzecia edycja Listw dla Ziemi. Tegoroczny temat to ograniczanie ilo?ci odpadw opakowaniowych i ekokonsumpcja. W gronie pierwszych uczestnikw akcji znalaz?a si? rwnie? Le?na.

 

Temat 2015: ograniczanie odpadw i ekokonsumpcja

Listy dla Ziemi to projekt Fundacji Ekologicznej Arka z Bielska-Bia?ej. Jego g?wnym celem jest edukacja ekologiczna prowadzona w atrakcyjnej i anga?uj?cej formie oraz podejmowanie wa?nych i aktualnych problemw dotycz?cych ?rodowiska. Pierwsza edycja dotyczy?a segregowania odpadw i recyklingu. Druga by?a po?wi?cona paleniu ?mieci w piecach domowych i niskiej emisji. Tematem wiod?cym Listw dla Ziemi 2015 jest ograniczenie ilo?ci odpadw opakowaniowych

 i ekokonsumpcja.

 

Ca?oroczne dzia?anie

Akcja Listy dla Ziemi jest organizowana w ramach oglnopolskiej kampanii Nie b?d? jednorazowy. W ci?gu ca?ego roku towarzysz? jej happeningi, wystawy i warsztaty w najwi?kszych miastach w Polsce. Tegoroczna kampania obejmie ponadto: akcj? 365 reklamwek ?mieci (www.365reklamoweksmieci.pl ), pokazy Mobilnej wystawy edukacyjnej i prezentacj? nowego O?miok?ta edukacyjnego.

 

Listy papierowe i online

Bardzo wa?n? rol? w akcji odgrywa anga?owanie w dzia?ania urz?dw miast i gmin, przedszkoli i szk?, a najwa?niejszym punktem projektu jest konkurs na Najpi?kniejszy List dla Ziemi. W kwietniu w placwkach w ca?ej Polsce dzieci pisz? listy, w ktrych namawiaj? doros?ych do proekologicznych dzia?a?. Trzecia edycja akcji wprowadza jednak pewn? nowo??, bo uczniowie swoje listy napisz? nie tylko na papierze z makulatury, ale te? online, dzi?ki specjalnej aplikacji!

 

Ponad 600 gmin

W dwch poprzednich edycjach akcji wzi??o udzia? 670 samorz?dw, 7 000 placwek o?wiatowych i 800 tysi?cy uczniw. Dzi?ki zaanga?owaniu placwek oraz urz?dw miast i gmin z ca?ej Polski wa?ne ekologiczne problemy maj? mo?liwo?? dotarcia do znacznie wi?kszej liczby osb. Na pewno warto w??czy? si? w t? dyskusj?!

 

Akcja Listy dla Ziemi jest organizowana w ramach Oglnopolskiej kampanii Nie b?d? jednorazowy dofinansowanej ze ?rodkw Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewdzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  Patronat nad akcj? sprawuje Ministerstwo ?rodowiska.

 

 

Wi?cej informacji mo?na znale?? na oficjalnej stronie akcji listydlaziemi.pl.