Get Adobe Flash player
Start
Spis treści
Wychowawcy, pedagog, psycholog
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

Pedagog szkolny mgr Joanna Ślęzowska

 
DROGI UCZNIU!!!
  • Jeżeli czujesz, że dzieje się coś złego,
  • Chcesz z kimś porozmawiać,
  • Masz kłopoty,
  • Nie wiesz jak pomóc sobie lub innemu człowiekowi
  • Czekam na ciebie w gabinecie numer 29
 
SZANOWNI RODZICE!

Jeżeli potrzebujecie Państwo rozmowy gabinet pedagoga jest dla Państwa otwarty każdego dnia.

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno‐pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  w udzielaniu pomocy psychologiczno‐pedagogicznej.

 
Godziny pracy pedagoga w S.P. im. Jana Pawła II w Smolniku w roku szkolnym 2017/2018
Lp.
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
 JOANNA ŚLĘZOWSKA
8.45 – 12.15
8.45–9.45              10.30-13.30
8.45 – 12.45
8.40 - 12.40
8.45– 12.45
konsultacje
z rodzicami
 
 12.45- 13.30
 
 
 
 
 

Godziny pracy pedagoga w oddziałach gimnazjalnych

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

IWONA DURLAK

7.30-9.00

11.00-13.15

7.30-9.00

10.00-14.00

7.30-8.15

10.00-13.30

7.30-9.00

12.00-14.00

7.30-11.15

Konsultacje z rodzicami

13.15-14.00