Get Adobe Flash player
Start
Spis treści
Wychowawcy, pedagog, psycholog
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

ROK SZKOLNY 2019/2020

WYCHOWAWCY KLAS I NUMERY SAL

Klasa I A -p. Iza Tarnarzewska - sala
Klasa I B
- p. Ma?gorzata Ku?micz - Ku?mi?ska - sala
Klasa I C- p. Anna Ko?cielniak - sala
Klasa II A
- p. Agata Ani?kiewicz - sala
Klasa II B- p. Karolina ?ubrecka - sala
Klasa II C - p. Jolanata Litwinowicz - sala
Klasa III A
- p. Ma?gorzata Szcz?sna - Witecka - sala
Klasa III B
 - p. Marzena Mazur - sala
Klasa IV A
- p. Anna Sazo?ska - sala
Klasa IV B
- p. Gabriela Ko?odziejczyk - sala
Klasa V A
- p. Marek Michalik - sala 19
Klasa V B- p. Adam Durlak- sala
Klasa V C- Lidia Matela - Szurakowska - sala 18
Klasa V D- Dorota Piotrowska - sala
Klasa VI A - Izabela Ka?mierczak - Flaszy?ska - sala 13
Klasa VI B
- p. Iwona Ostrowska - sala 12
Klasa VI C - p. Mariusz Sidor - sala 11
Klasa VI D - p. Agnieszka Wrona - sala 10
Klasa VI E
- p. Katarzyna Jab?o?ska - sala 9
Klasa VII A
 - p. Anna Ma?ek- Fedorowicz - sala 8
Klasa VII B
- p. Dorota Kusibab - sala 21
Klasa VII C - p. Jolanta Olechnowicz - Janik - sala 2 
Klasa VII D - p. Anna Bier?a - sala 20
Klasa VIII A - p. Przemys?aw Suchanecki
Klasa VIII B - p. Jaros?aw Zimowicz
Klasa VIII C - p. Aneta Kami?ska