Get Adobe Flash player
Start

 
 
 
                    PLAN PRACY

 

   Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku

 
                 w roku szkolnym 2017/2018

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Zajęcia rozpoczną się 04 września 2017r. i potrwają do 22 czerwca 2018 r. 

Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2017r.
Ferie zimowe: 15-28 stycznia  2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna 1- 3 kwietnia 2018 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 1 XI, 30IV- 4 V, 31V, 1VI

 

Ferie letnie: 23 czerwca-31 sierpnia 2018r. 

 
 

 

 

PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

 

Data

 

Temat

 

wrzesień 2017

 

 

Zebranie organizacyjne, wybory „Trójek klasowych”

Zebranie dyrektora z przedstawicielami Rady Rodziców – zapoznanie rodziców z dokumentami szkolnymi klas I-III

 

 wrzesień 2017

Zebranie organizacyjne, wybory „Trójek klasowych”

Zebranie dyrektora z przedstawicielami Rady Rodziców – zapoznanie rodziców z dokumentami szkolnymi klas IV-VII

 

wrzesień 2017

Zebranie organizacyjne, wybory „Trójek klasowych”

Zebranie dyrektora z przedstawicielami Rady Rodziców – zapoznanie rodziców z dokumentami szkolnymi klas gimnazjalnych

 

listopad  2017

Zebranie informacyjne z rodzicami I-VII i oddziałów gimnazjalnych

 

luty 2018

Zebranie informacyjno- podsumowujące z rodzicami I-VII i oddziałów gimnazjalnych

 

kwiecień 2018

Zebranie informacyjne z rodzicami I-VII i oddziałów gimnazjalnych

 

czerwiec 2018

Zebranie informacyjno- podsumowujące z rodzicami I-VII i oddziałów gimnazjalnych


PLAN DIAGNOZ

 

Data

 

Wyszczególnienie

 

Odpowiedzialny

 

Diagnoza wstępna z j. polskiego kl. IV,V,VI,  VII

Zespół humanistyczny

Diagnoza wstępna z matematyki kl. IV, V,VI, VII

i przyrody w kl. IV,V i VI, VII

Diagnoza wstępna z języków obcych w kl. IV, V,  VI, VII

Diagnoza wstępna z historii w kl. IV, V,  VI, VII

Zespół matematyczno – przyrodniczy

zespół nauczycieli z j. Angielskiego, n-le historii

Diagnozy wstępne oddziałów gimnazjalnych

Liderzy zespołów przedmiotowych

 

listopad

 

 

 

 

Diagnoza wstępna klas I

Zespół ds. mierzenia wyników nauczania i badań edukacyjnych

 

kwiecień-maj

Diagnoza końcowa kl. III

Zespół ds. mierzenia wyników nauczania i badań edukacyjnych

 

maj-czerwiec

Diagnoza końcowo-roczna klas IV-VII  z matematyki, z języka polskiego,  przyrody i języków obcych, historii

Zespół ds. mierzenia jakości szkoły

 

maj – czerwiec

Diagnoza końcowo-roczna oddziałów gimnazjalnych

Zespół ds. mierzenia jakości szkoły

 

czerwiec

Diagnoza końcowo-roczna kl. I , III

Zespół ds. mierzenia jakości szkoły

 

czerwiec

Opracowanie analiz, rekomendacji i wniosków w oparciu

o diagnozy w kl. I- VII i oddziałów gimnazjalnych

Zespół ds. mierzenia jakości szkoły

 

 

 SZKOLNE I POZASZKOLNE PROJEKTY EDUKACYJNE

 

 

Termin

Wyszczególnienie

Osoby realizujące

 

cały rok szkolny

Akademia zdrowego ucznia”:

„Owoce w szkole”

„Szklanka mleka”

„Rusz się mały człowieku”

„Aktywny Smolnik”

„Światowy Dzień Zdrowia”

„Mały mistrz”, „Sprawny Dolnoślązaczek”

wszyscy nauczyciele
i pracownicy szkoły

cały rok szkolny

 

„Bezpieczeństwo ważna sprawa!”:

„Ratujemy i uczymy ratować” 

„Spotkania z policjantem- bezpieczna droga do i ze szkoły, bezpieczne ferie i wakacje”

„Karta Rowerowa”

„Spotkania ze strażakami, profilaktyka przeciw pożarowa”

 

Katarzyna Waniczek, Adam Durlak, 

J. Olechnowicz -  Janik,
wychowawcy klas

cały rok szkolny

„Czar słowa, światła i dźwięku- spotkania poetyckie”

D. Kusibab, M. Michalik we współpracy z M. Szczęsną- Witecką oraz E. Gęsikowską

cały rok szkolny

 „Dbamy o środowisko ”(zbieramy surowce wtórne, uczestniczymy w akcji „Sprzątanie Świata”, bierzemy udział w konkursach ekologiczno-przyrodniczych)

K. Mocek, M. Pietrykowska,
M. Jaworska, wychowawcy klas

cały rok szkolny

„Szkolne czytanie- książka oknem na świat”:

Czytam sobie,

Rodzinne czytanie

Pasowanie na czytelnika

Cała Polska czyta dzieciom”

Bierzemy udział w konkursach literackich, czytelniczych

Katarzyna Waniczek,
Małgorzata Szczęsna – Witecka, Elżbieta Strzeszak,
wychowawcy klas

cały rok szkolny

 

„Kochamy Ojczyznę, celebrujemy zwyczaje”:

 Współpraca z  instytucjami lokalnymi  przy organizacji uroczystości o charakterze patriotycznym oraz kultywowanie wartości

„Pamiętamy o życiu i twórczości naszego Patrona”:

Dzień papieski,

Spotkanie szkół im. Jana Pawła II w Legnicy,

Wędrówki śladami Jana Pawła II

konkursy literackie i plastyczne

koordynatorzy oraz
wszyscy nauczyciele

Zgodnie z kalendarzem ogólnopolskich akcji charytatywnych

„Jestem wolontariuszem- uczestniczę w akcjach charytatywnych ”:

„Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”

„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

WOŚP

„Góra grosza”

koordynatorzy akcji

cały rok szkolny

„Z ortografią i interpunkcją za pan brat.”

 

M. Gąsiorowska, D. Kusibab,
R. Arbaczewska

 

cały rok szkolny

„Jestem matematykiem – architektem, więc widzę i liczę.”

K. Janiszek, M. Pietrykowska,
A. Kamińska, I. Flaszyńska

wg oferty instytucji kulturalnych

 

„Podróże z Muzą”-wyjazdy i wyjścia do teatru, kina, filharmonii

Koordynatorzy

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

„Historyczna wycieczka najlepszym sposobem poznawania przeszłości”- wyjazd do Żagania ( październik), Gross Rosen ( kwiecień), kompleksu Riese ( maj-czerwiec)- VII i OG

R. Chawchunowicz

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

Współpraca z kołem Sybiraków- OG

 

K. Wałaszek

 

 

 

luty

 

 

Projekt Edukacyjny- „ Kuchnia Krajów niemieckojęzycznych”- OG

M. Sarkan

 

 

 

luty

 

 

Projekt edukacyjny- „ Fizyka wokół nas”- OG

 

K. Stefańska

 

 

 

maj

 

 

 

Projekt edukacyjny- „Gry i zabawy dla przedszkolaków w gminie Leśna”- OG

M. Borkowska

 

 

 

do końca listopada

 

„Szkolny Klub Sportowy” nadzorowany przez Dolnośląską Federację Sportu- OG

M. Michalik

 

 

 

 

październik

„Projekt Młodzież Dzieciom” – Współzawodnictwo sportowo-zabawowe dla uczniów klas drugich SP w gminie Leśna.- OG

 

 

M. Michalik, M. Borkowska

 

 

 

 

 

UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA SZKOLNE

 

Zadania, wydarzenia, czynności

Terminy

Odpowiedzialni

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

dyrektor szkoły

Spartakiada z OG

Wrzesień 2017 r.

Wszyscy n-le wych fizycznego

Sprzątanie świata z OG

wrzesień 2017 r.

n-le przyrody, geografii wychowawcy klas,

Aktywny Smolnik- biegi przełajowe

 

wrzesień 2017 r.

n-le w-f,
A. Kościelniak,  M. Michalik, M. Gąsiorowska,
I. Rozenbajger,

Dzień Sybiraka z OG

wrzesień

R. Arbaczewska, R.Chawchunowicz,

K. Wałaszek,
D. Piotrowska

 „Chłopaki z naszej paki”- Obchody Dnia Chłopaka z OG

wrzesień 2017 r.

SU, samorządy klasowe

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

wrzesień 2017 r.

n- le matematyki

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

wrzesień 2017 r.

Wychowawcy kl. VII

Wybory do SU OG

wrzesień – październik 2017 r.

SU, wychowawcy klas

Europejski Dzień Języków obcych z OG

wrzesień-październik 2017 r.

n-le języków obcych

Uroczyste przyjęcie I - klasistów w poczet uczniów szkoły

październik 2017 r.

M. Załęczna

M. Kuźmicz – Kuźmińska

„I Ty możesz zostać Czerkawskim”-szkolne zawody w unihokeja”

październik 2017 r.

n-le  w-f

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

 

K. Waniczek

 M. Witecka

E. Strzeszak

„Znam i podziwiam JP II Patrona Naszej Szkoły „ cz.I

 

M. Michalik,
 I. Rozenbajger,                   
ks. Artur

Wyjazd do Legnicy z okazji Dnia Papieskiego

październik 2017 r.

D. Kusibab,    
M. Michalik, we współpracy z SU i K. Janiszek

„NAUCZYCIELOM  – W DNIU ICH ŚWIĘTA”-obchody Dnia Edukacji Narodowej z OG

16 października 2017 r.

SU, wszyscy nauczyciele, 

R. Arbaczewska

Halloween z OG

Listopad 2017 r.

SU

Obchody Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia

listopad 2017 r.

Zespół biblioteczno - świetlicowy

Szkolny turniej tenisa stołowego

listopad 2017 r.

n-le  w-f :
M. Michalik i
M. Borkowska

 

Halloween

listopad 2017 r.

SU Kl. I-III

 Obchody 11 Listopada- impreza gminna z OG

listopad 2017 r.

Nauczyciele historii, języka polskiego

muzyki, plastyki, techniki, opiekunowie kół teatralnych

Tradycje andrzejkowe i katarzynkowe -celebrujemy zwyczaje z OG

listopad 2017 r.

SU , wychowawcy klas

Bierzemy udział w akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia” Zbieramy znicze na Cmentarze Kresowe, org. 

Wyjazd do Wrocławia z Pocztem Sztandarowym

listopad 2017 r.

 

 

maj 2018 r.

Koordynatorki:
D. Kusibab,
M. Michalik.                  
we współpracy z :
A. Bierła, M. Witecka , wychowawcami klas I- VII,  SU,  K. Janiszek

Mikołaj w szkole z OG

grudzień 2017 r.

Wszyscy n-le, SU

„Hej kolędo, Pastorałko !”-szkolny przegląd kolęd                                           i pastorałek o puchar Dyrektora Szkoły

grudzień 2017 r.

Koordynatorki:
M. Michalik,  
D. Kusibab,

Oraz:
M.Witecka,
K. Rajczakowska- Zygmunt,

K. Waniczek
E. Gęsikowska,

„Przy świątecznym stole”

grudzień 2017 r.

Kl. I-III

Góra Grosza

listopad/grudzień 2017 r.

Opiekunowie SU i wychowawcy klas

Jasełka z OG

grudzień 2017 r.

nauczyciele religii, muzyki, plastyki, 
wych. Kl. III, I.Radyk,

I. Osajdzińska – Rozenbajger,
R. Arbaczewska

I spotkanie poetyckie „W świątecznym nastroju"

grudzień-styczeń 2017-2018 r.

 

D. Kusibab  
M. Michalik,                  
M. Szcęsna- Witecka
 E. Gęsikowska

 

 Jesteśmy wolontariuszami- zbieramy karmę dla zwierząt, odwiedzamy schronisko dla bezdomnych psów                     i kotów, org. konkurs fotograficzno - literacki.

wrzesień , grudzień-styczeń, kwiecień - maj

Koordynatorki:
D. Kusibab.
M. Michalik,
we współpracy z SU oraz nauczycielami plastyki, wychowawcami klas ;

„Czas karnawału”, „ W karnawałowym klimacie”-  OG

Styczeń 2018 r.

SU i wychowawcy klas

 Uśmiechy dla Babci i Dziadka

Styczeń 2018 r.

Kl I-III

Tydzień prezentacji projektów edukacyjnych OG

luty 2018 r.

Opiekunowie grup, komisja oceniająca

„Dziewczyny z naszej ferajny”, „Obchody z okazji dnia kobiet” OG

marzec 2018 r.

SU , wychowawcy klas

Pierwszy dzień wiosny „Playback show” z OG

marzec 2018 r.

SU, M. Borkowska, wychowawcy klas,

Obchody Światowego Dnia Zdrowia

kwiecień 2018 r.

nauczyciele wych – fizycznego n-le przyrody,      n-le biologii,
R. Arbaczewska

„Rodzinne czytanie o Puchar Dyrektora Szkoły”

kwiecień 2018 r.

Zespół biblioteczno- świetlicowy

Dzień książki i praw autorskich z OG

kwiecień 2018 r.

Zespół biblioteczno- świetlicowy

Szkolny i Powiatowy Konkurs Ortograficzny

kwiecień/maj 2018 r.

M. Załęczna,                        M.Kuźmicz - Kuźmińska

Rusz się mały człowieku

maj-czerwiec 2018 r.

n-le w-f

„Serca dla naszych mam”

maj 2018 r.

Wychowawcy
kl I-III, SU

„Wiwat majowa Jutrzenko” Święto Konstytucji 3 Maja

maj 2018 r.

Nauczyciele historii,
j. polskiego, plastyki, muzyki, techniki, zajęć artystycznych, opiekunowie kół teatralnych

Gimnazjaliści dzieciom (zawody sportowe)

Maj 2018 r.

n-le wych. fizycznego

Zielona szkoła (gimnazjum)

Maj 2018 r.

Wych. klas

II spotkanie poetyckie „W wiosennym nastroju”       

maj-czerwiec
2018 r.

M. Michalik,
D. Kusibab.                   
M. Szczęsna- Witecka,                              

E. Gęsikowska

Konkursy przedmiotowe według oferty
( SP i OG)

według oferty

Wszyscy przedmiotowcy

( szczegóły konkursów znajdują się w zespołach przedmiotowych)

Konkurs na najlepszego sportowca szkoły i najbardziej usportowioną klasę
 (Gala sportowca) z OG

czerwiec 2018 r.

M. Michalik,
M. Borkowska

„Wędrówki śladami JP II”

- organizacja Święta Szkoły

06.06.2018 r.

 Koordynator-
K. Waniczek,                            
P. Suchanecki,
M. Szczęsna – Witecka, wszyscy nauczyciele

Wyjazd na Zieloną Szkołę

I wycieczki edukacyjnej klas starszych

czerwiec 2018 r.

Kl. I-III

Kl. IV-VII

Dzień Sportu

czerwiec 2018 r.

n-le w-f

„Z nami zawsze jest wesoło” -Dzień Dziecka Bajka dla młodszych dzieci (teatr) z OG

czerwiec 2018 r.

SU, samorządy klasowe

R. Arbaczewska

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

czerwiec 2018 r.

Dyrektor, wicedyrektor szkoły

W miarę potrzeb szkoły plan może ulec modyfikacji.

 
 1. Doskonalenie umiejętności
i rozwoju uzdolnień humanistycznych i artystycznych

 

Lp.

 

Zadanie

 

Odpowiedzialny

 

Termin

 

Uwagi

1

Prowadzenie Koła Miłośników Poezji

Dorota Kusibab

wrzesień2017- czerwiec2018

 

2

Religijne Koło Terapeutyczno-Teatralne

Małgorzata Michalik

wrzesień2017- czerwiec2018

 

3

Zajęcia wyrównawcze klas VI

Monika Gąsiorowska

wrzesień2017- czerwiec2018

 

4

 Podnoszenie stanu czytelnictwa:

-obchody Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki w bibliotece publicznej

 

- Udział w akcji „Wielka Liga czytelników”-wspólne czytanie                  z rodzicami w domu

 

- przeprowadzenie warsztatów                   z tworzenia Lapbooka kl. IV

-konkurs plastyczny „Mój przyjaciel Miś” kl.I

-obchody „Międzynarodowego miesiąca bibliotek szkolnych”

-  „Czytam sobie w bibliotece kl. projekt czytelniczy” I-III,

-kl. III-IV konkurs czytelniczy „Dziennik Cwaniaczka”

-Konkurs czytelniczy „W Podróży z Maleszką” kl. V-VII

 

-„Ja czytam” – projekt czytelniczy głośne czytanie -organizacja akcji głośnego czytania

-obchody Dnia Pluszowego Misia

 

-obchody Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich

Pasowanie na czytelnika

 

Konkurs czytelniczy dla klas II-III „Wielka Liga Czytelników”

 

Konkurs szkolny „Rodzinne czytanie” o Puchar Dyrektora Szkoły”

K. Waniczek

M.Szczęsna-Witecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Strzeszak

 

Styczeń, maj 2018

 

 

październik – maj2017/2018

 

październik 2017

 

listopad 2017

 

Luty 2018

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

Listopad 2017

 

Kwiecień 2018

 

Marzec 2018

 

Marzec 2018

 

5

Podnoszenie czytelnictwa:

- konkursy czytelnicze: Czy znasz tę postać literacką?, Literatura na ekranie czyli nie tylko dla moli książkowych, Zakochane pary w literaturze, Literackie przebieranki, Ilustracja do mojej ulubionej książki

E. Strzeszak

oddziały gimnazjalne

Październik 2017, luty 2018, kwiecień 2018

 

6

Wyjścia i wyjazdy do teatru edukacyjnego, organizacja teatru internetowego;

M. Gąsiorowska,
Małgorzata Michalik,
Dorota Kusibab kl. IV- VI,
Anna Kościelniak

kl.I-III

Październik 2017-

maj 2018

Co najmniej jeden wyjazd w semestrze

7

Zajęcia wspierające rozwój uczniów w wieku wszesnoszkolnym „Dobry Start”

 

I. Tarnarzewska kl. II

Cały rok szkolny

 

8

Zajęcia wyrównawcze

K. Żubrecka kl. III a

Cały rok

 

9

Szkolny konkurs recytatorski „Przegląd małych form recytatorskich”

A. Kościelniak
K. Żubrecka,
I. Tarnarzewska
kl. I – III,

D. Kusibab,
M. Michalik,
M. Gąsiorowska-
klasy IV-VII

Wg oferty PCE

 

10

Szkolny konkurs matematyczny „Główka pracuje”

I. Tarnarzewska, K. Żubrecka, kl. I- III

Wg ofert PCE

 

11

Szkolny konkurs na oryginalny różaniec

Irena Osajdzińska- Rozembajger kl. I- III

Październik 2017

 

12

Konkursy szkolne:

- język angielski „Językowe połamańce”

- język niemiecki: "Flaga" kl. I, "Słownik obrazkowy " kl. II, III

 

M. Smusz kl.

 

L. Matela- Szurakowska

 

 

 

 

 

13

Zajęcia wspomagające rozwój  dla uczniów klas I ,, Tropiciele wiedzy”

M. Załęczna

Cały rok

 

14

Realizacja szkolnych projektów;

”Kochamy Ojczyznę, celebrujemy zwyczaje”,

Pamiętamy o życiu i twórczości naszego Patrona”

 

„Pamiętamy o życiu i twórczości naszego patrona”

Dorota Kusibab,

Małgorzata Michalik,

 

Monika Gąsiorowska

A. Bierła

E. Gęsikowska, M. Szczęsna-Witecka,
ks. Artur, I. Radyk

Cały rok szkolny

Przygotowanie i przeprowadzenie imprez i uroczystości szkolnych wynikających z harmonogramu

15

Badanie wyników nauczania po kl. III

Zespół ds. mierzenia wyników nauczania i badań edukacyjnych

maj.2018

Udostępnienie wyników badań wszystkim nauczycielom ,omówienie oraz sformułowanie wniosków

16

Przeprowadzenie  humanistycznych konkursów szkolnych oraz szkolnych etapów konkursów powiatowych

Liderzy zespołów przedmiotowych

Cały rok szkolny

Szczegółowe daty podano w harmonogramie konkursów

17

Prowadzenie zajęć kół języka angielskiego i niemieckiego

Marcin Smusz kl. I-III,

 Beata Czeczot

Cały rok szkolny

 

18

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klas IV

A. Wrona

Cały rok szkolny

 

19

Zajęcia rozszerzające językowe kompetencje uczniów w OG

A. Sazońska, M. Sarkan, L. Matela-Szurakowska

Cały rok szkolny

 

20

Przygotowanie dzieci do konkursów przedmiotowych z
j. polskiego,  plastyki, muzyki, historii, religii;

n-le w/w przedmiotów, opiekunowie kół pozalekcyjnych

Wg oferty

 

21

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas IV

A. Sobczyk

cały rok szkolny

 

 

22

Koło muzyczne kl. III

K. Zając-Ostrowska

Cały rok

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

Szkolny Konkurs Ortograficzny kl. II - III

 

 

Powiatowy Konkurs Ortograficzny kl. II - III

 

 

Koło Ortograficzne kl. III

 

M. Załęczna, M. Kuźmicz-Kuźmińska

 

 

M. Załęczna, M. Kuźmicz-Kuźmińska

 

 

K.Rajczakowska-Zygmunt

Kwiecień-maj 2018

 

 

 

Według oferty PCE

 

 

 

cały rok szkolny

 

26

Koło Plastyczne dla klas IV-VI.

Przygotowanie uczniów do konkursów plastycznych.

E. Gęsikowska

Cały rok

 

27

Koło historyczne „Dolnyślązaczek” kl. IV - VII

A. Bierła

Cały rok

 

28

Konkurs fotograficzny „Moja rodzinna miejscowość” kl. IV - VII

A. Bierła

Cały rok

 

29

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego kl. III OG

L. Matela- Szurakowska

Cały rok

 

30

 

Koło muzyczne dla kl. IV-VII

 

K. Jabłońska

 

Cały rok

 

 

31

 

Koło plastyczne OG

 

D. Piotrowska

 

Cały rok

 

 

 

32

 

 

Koło teatralne OG

 

 

R. Arbaczewska

 

 

Cały rok

 

 

33

 

Koło historyczne OG

 

I.Radyk

 

Cały rok

 

 

34

 

Koło religijno-dekoratorskie OG

 

I.Radyk

 

Cały rok

 

 

35

 

Szkolny klub turystyczny OG

 

 

R. Chawchunowicz

Cały rok

 

36

 

 

 

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu z języka polskiego OG

 

A.Bis

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

37

 

 

 

 

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego język niemiecki OG

 

M. Sarkan

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

38

 

 

Zajęcia informatyczno-techniczne OG

 

K. Wałaszek

 

 

Cały rok

 

 

 

39

 

Udział w kiermaszu Bożonarodzeniowym oraz wielkanocnym

 

K. Wałaszek

 

Grudzień, kwiecień

 

 

 

 2. Doskonalenie umiejętności i rozwoju uzdolnień matematycznych

 

 

 

Lp.

 

Zadanie

 

Odpowiedzialny

 

Termin

 

Uwagi

1

Praca zespołu wyrównawczego z matematyki dla kl. IV

A. Kamińska kl. IV

Cały rok szkolny

 

 

2

Praca kół matematycznych

M. Pietrykowska kl. V

 

I. Flaszyńska kl. K. Janiszek kl. VII

Cały rok szkolny

 

3

 Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu matematycznego „Kangur”,

konkursu interdyscyplinarnego „Zdolny Ślązaczek”

K. Janiszek, M. Pietrykowska, A.Kamińska

I. Flaszyńska

Marzec 2018

X 2017

 

4

Zorganizowanie Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

K. Janiszek, M. Pietrykowska,

A. Kamińska, I. Flaszyńska

Wrzesień 2017

 

5

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów matematycznych, przygotowanie do nich uczniów w ramach kół.

K. Janiszek, M. Pietrykowska

A. Kamińska, I. Flaszyńska

Cały rok

 

6

Zorganizowanie wystaw:

-świat przyrody okiem matematyka,

-ciekawe postacie z matematyki,

 

- budowle w liczbach.

K. Janiszek, M. Pietrykowska

Kl. IV - VII

Cały rok szkolny

 

7

Wstępna i końcoworoczna diagnoza edukacyjna uczniów kl. IV - VII (wg oferty wydawnictw)

K. Janiszek, M. Pietrykowska, A. Kamińska, I. Flaszyńska

Kl. IV - VII

Wrzesień, 2017

maj 2018

 

8

Eksperymenty matematyczne

K. Janiszek kl. VII

Cały rok

 

9

Klub gier planszowych i logicznych

A. Kamińska

Cały rok

 

10

Innowacje matematyczne

K. Janiszek, M. Pietrykowska, A. Kamińska, I. Flaszyńska

Kl. IV - VII

Cały rok

 

11

 

 

Koło rozwijające umiejętności matematyczno- przyrodnicze. Doświadczenia i eksperymenty w przyrodzie.

K. Mocek

 cały rok

 

 

 

 

12

Konkurs informatyczny „Bóbr informatyczny”

P. Suchanecki

Wg harmonogramu

 

13

 

 

Konkurs grafiki komputerowej „ Bądź bezpieczny na drodze”

 

P. Suchanecki

 

 

II semestr 2018

 

 

14

 

 

 

 

15

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z fizyki OG

 

 

 

Zdolny Ślązak Gimnazjalista-Matematyka OG

K. Stefańska

 

 

 

 

U. Skrzęta, I. Flaszyńska

Cały rok

 

 

 

 

październik

 

16

Konkurs wiedzy  matematyczno-przyrodniczej OG

T. Boczula, K. Stefańska, G. Kołodziejczyk

kwiecień

 

 

 

 3. Kształtowanie umiejętności i rozwoju zdolności przyrodniczych, ochrona przyrody, ekologia

 

 

Lp.

 

Zadanie

 

Odpowiedzialny

 

Termin

 

Uwagi

1

Program Ratujemy i uczymy ratować

P. Suchanecki, K. Rajczakowska - Zygmunt, K. Waniczek, nauczyciele w-f

Cały rok

 

2

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnej akcji „Sprzątanie świata” z OG

M. Pietrykowska, K. Mocek, K. Jabłońska, wychowawcy klas, M . Jaworska, I. Durlak, Ż.Lach-Rybak

Wrzesień .2017

 

3

Zbieranie surowców wtórnych

M. Pietrykowska, K. Mocek, K. Jabłońska

Cały rok

 

4

Przygotowanie dzieci do konkursów przedmiotowych z przyrody, ekologii, geografii

M. Pietrykowska, K. Mocek, K. Jabłońska, M. Jaworska

Cały rok

 

5

55Dzień Ziemi

Nauczyciele biologii, geografii, wychowawcy (klasy gimnazjalne)

Kwiecień 2018

 

6

Marsze na orientację

 P. Suchanecki,

K. Waniczek, M. Witecka, A. Durlak

Marzec- kwiecień 2018

 

7

Współpraca z Kołem Łowieckim „Gwizd”

- zbieranie karmy dla zwierząt

- wiosenne wędrówki po lesie

Wychowawcy klas I-III

Październik 2017- kwiecień 2018

 

8

Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska

Dorota  Kusibab, Małgorzata Michalik

wychowawcy klas

Listopad/grudzień 2017

 

9

Koło turystyczne

P. Suchanecki kl. V - VII

Cały rok

 

10

Zajęcia wyrównawcze z geografii OG

M. Jaworska

Cały rok

 

11

 

 

Konkurs przyrodniczy

 

 

K. Zając-Ostrowska, K. Rajczakowska- Zygmunt kl. II – III

Marzec, kwiecień 2018

 

 

12

 

 

Zajęcia wyrównawcze z biologii OG

 

 

I.Durlak

 

 

Cały rok

 

 

13

 

 

Zdolny Ślązak Gimnazjalista część przyrodnicza OG

 

M. Jaworska

 

 

Wg oferty

 

14

Konkurs geograficzny OG

M. Jaworska

styczeń

 

 

 

 4.Kształtowanie rozwoju sprawności  fizycznej

 

 

Lp.

 

Zadanie

 

Odpowiedzialny

 

Termin

 

Uwagi

1

 

 Aktywny Smolnik: biegi przełajowe, gry zespołowe, lekka atletyka, marsze terenowe po okolicy

A. A. Durlak, I. Ostrowska, A. Małek – Fedorowicz, J. Zimowicz, M. Sidor

Wrzesień, 2017

 

2.

 

Zorganizowanie zawodów szkolnych w unihokeju

A.Durlak, I. Ostrowska, A. Małek- Fedorowicz, J. Zimowicz, M. Sidor

Październik,2017

 

3.

 

Rusz się mały człowieku-współzawodnictwo międzyklasowe kl. I-III

A. Durlak, I. Ostrowska, A. Małek- Fedorowicz, J. Zimowicz, M. Sidor + wychowawcy I-III

Maj, 2018

 

4.

 

Szkolny dzień sportu

A.Durlak, I. Ostrowska, A. Małek- Fedorowicz, J. Zimowicz, M. Sidor, wychowawcy klas kl.  IV - VII

Czerwiec,  2018

 

5.

 

Kontynuacja programu „Mały mistrz”

K. Rajczakowska- Zygmunt wychowawcy kl. II-III

Cały rok szkolny

 

6

 

Realizacja programu „Sprawny Dolnoślązaczek”

M. Sidor, M. Kuźmicz-Kuźmińska, I. Ostrowska kl. I

Cały rok szkolny

 

7

 

Powiatowy konkurs „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”

J. Olechnowicz - Janik

Maj, czerwiec, 2018

 

8

 

 

 

Egzamin na kartę rowerową

 

J. Olechnowicz -  Janik, A. Richter

Kwiecień 2018

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Szkolny konkurs tańca OG

 

 

 

 

 

M. Borkowska

 

 

 

Luty 2018

 

 

 

10

 

 

Zajęcia aerobiku i tańca OG

 

 

M.Borkowska

 

Cały rok szkolny

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające predyspozycje sportowe uczniów oraz przygotowujące do zawodów sportowych
( koszykówka, piłka ręczna, unihokej, siatkówka, lekkoatletyka) OG

 

 

 

M.Borkowska, M.Michalik

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

„ Szkolny Klub Sportowy” nadzorowany przez Dolnośląską Federację Sportu OG

 

 

Marek. Michalik

 

 

Do końca listopada

 

13

 

Konkurs na najlepszego sportowca
i najbardziej usportowioną klasę- VII i OG

Marek. Michalik

Cały rok szkolny