Get Adobe Flash player
Start Wspieranie uzdolnień

"Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!"

Nasza szkoła uczestniczy w akcji II Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 28 września 2012 r. pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie,którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Program:

21-27.09.2012. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu, w szkole.  

28.09.2012. Egzaminy z tabliczki mnożenia:

* Uczeń wybiera los z 5 przypadkami mnożenia. 

* Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł MT EXPERT. Zdobycie tytułu MT EXPERT upoważnia do bezpłatnego uczestniczenia w Internetowym Konkursie Matematyczno-Logicznym „MT EXPERT” (1-7.10 2012 r., www.wmtday.org).

* W przypadku pomyłki choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po 1 godzinie.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!

Więcej informacji: www.wmtday.org

 Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

Halina Góraj

Aneta Kamińska

Iza Tarnarzewska


SPRAWOZDANIEAkcja "Dzieci sprawdzają, czy dorośli tabliczkę mnożenia znają" przebiegała w naszej Szkole sprawnie, z radoscią obserwowaliśmy zmagania Dużych i Małych przystępujących do egzaminu. Akcję poprzedzał tydzień ćwiczeń ukierunkowanych na lepsze poznanie oraz dokładne powtórzenie tabliczki. Towarzyszyły mu zabawy kartami z wyprawki czwartoklasisty,  ilustrowanie prostych wierszyków pomagających zapamiętać działania oraz zadania domowe angażujące Rodziców w naukę tabliczki.

Akcja w liczbach:
Egzaminatorzy - 6 dzieci oraz 3 dorosłych
Egzaminowani: 223 dzieci oraz 26 dorosłych
Tytuł Eksperta TM uzyskało 115 dzieci oraz 24 dorosłych.

Szkolny Koordynator akcji - p. Aneta przystąpiła do Internetowego Konkursu MT EXPERT i zajęła VIII miejsce.