Get Adobe Flash player

XIV REGIONALNY KONKURS PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH pt. „OCHRONA PRZYRODY W POLSCE” 2017

Co roku uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku biorą udział w konkursie organizowanym przez Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Piechowicach, który  zasięgiem swojego działania obejmuje całe byłe województwo jeleniogórskie.

Uczniowie którzy przystępują do współzawodnictwa przygotowują się z następujących zagadnień:

-przystosowanie roślin i zwierząt do życia w środowisku lądowym i wodnym

-zależności pokarmowe w różnych środowiskach

-cele i formy ochrony przyrody w Polsce

-antagonistyczne i nieantagonistyczne  oraz obojętne formy współżycia organizmów

-źródła zanieczyszczeń wód, gleby, powietrza żywności, sposoby ich ochrony

-skutki chemizacji środowiska (pestycydy, nawozy sztuczne, metale ciężkie, detergenty)

-zadania i formy działalności szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody

-Karkonoski Park Narodowy i Parki Krajobrazowe regionu jeleniogórskiego.

-znajomość flory i fauny oraz osobliwości przyrodniczych polskich parków narodowych

-umiejętność rozpoznawania roślin i zwierząt chronionych w Polsce (tablica graficzna, przeźrocza, eksponaty)

-rezerwaty przyrody regionu jeleniogórskiego

Konkurs jest podzielony na 3 etapy:

I etap szkolny,  odbył się 20 marca. Spośród 21 uczniów startujących z naszej szkoły najlepsze wyniki uzyskali: Wojciech Zimowicz,Sebastian Wojtowicz z klasy VI c i Jakub Będkowski z klasy VI b .

II etap rejonowy, odbył się 07 kwietnia w Bolesławcu. Spośród reprezentantów naszej szkoły do kolejnego etapu zakwalifikowali się Wojciech Zimowicz, Jakub Będkowski .

III etap regionalny – finał połączony z wycieczką – rozegrał się 5 i 6 maja. Ze względu na to,że Wojciech Zimowicz nie mógł przybyć na konkurs zastąpił go Sebastian Wojtowicz. Organizatorem i kierownikiem wycieczki był Prezes Zarządu LOP Pan Zdzisław Gasz

Po pisemnym etapie konkursu, który miał miejsce w Świeradowie Zdroju pojechaliśmy autokarem do szkółki leśnej gdzie Pani Katarzyna Męcina pokazała nam jak wygląda system produkcji materiału sadzeniowego. Zobaczyliśmy sadzonki drzew, które są sadzone w naszych lasach ( świerka, jodły, buka, modrzewia, jabłoni), dowiedzieliśmy się,że Lasy Państwowe sadzą tysiąc drzew na minutę.Ze Świeradowa udaliśmy się do Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego w Szklarskiej Porębie. Uczniowie podzieleni na grupy opracowywali i przedstawiali wybrane zagadnienia. Obejrzeliśmy tam również film dydaktyczny, w którym finaliści doszukali się kilku błędów. To niesamowite, jaką mają wiedzę o Karkonoskim Parku Narodowym! Po dniu pełnym wrażeń pojechaliśmy do Schroniska Młodzieżowego w Staniszowie. Przed udaniem się na spoczynek komisja konkursowa przedstawiła 10 uczniów, którzy dostali się do ustnego etapu konkursu. Wśród tych najlepszych znalazł się Jakub Będkowski, co jest bardzo dużym sukcesem.

6 maja tuż po śniadaniu odbyła się część ustna.

Spośród 1400 uczniów startujących z wielu szkół byłego województwa jeleniogórskiego wyłoniono 25 finalistów. Jakub Będkowski zajął 8 miejsce a Sebastian Wojtowicz uklasował się w drugiej dziesiątce. Gratulujemy wysokiego wyniku i życzymy dalszych sukcesów!!!

      

             Panu Wojtowiczowi dziękujemy za bezpieczne dowiezienie nas do Bolesławca na etap regionalny konkursu.

                                                                                              K. Mocek
GALERIA ZDJĘC