Get Adobe Flash player

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA...!

Boże Narodzenie to święta, które się silnie odczuwa, w których się czynnie uczestniczy, które potrafią rozgrzać najzimniejsze serca, usunąć bariery obojętności wobec bliźniego, zachęcić do otwartości na drugiego i do bezinteresownego daru. Dlatego także dziś w czasie Bożego Narodzenia trzeba szerzyć przesłanie pokoju i braterstwa; należy ukazywać to wydarzenie doświadczając prawdziwych przeżyć, które one ze sobą niosą. Sztuka jest wspaniałym środkiem do otwarcia drzwi umysłów i serc na prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia. Kreatywność i geniusz artystów, z ich dziełami, z muzyką i śpiewem, są zdolne dotrzeć do najbardziej intymnych zakamarków ludzkiego sumienia – powiedział niedawno papież Franciszek.

 

21 XII 2017r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku, szósty już raz miało miejsce niecodzienne wydarzenie, które wprowadziło wszystkich- zarówno uczniów, nauczycieli i  rodziców, w radosny klimat Bożego Narodzenia- ,, SZKOLNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK”.

Uczniowie wszystkich klas-bardzo pięknie przygotowani przez  swoich wychowawców, stanęli
w szranki  na scenie OKiS-u w Leśnej, prezentując wylosowane kolędy. Jak każdego roku- główną nagrodą konkursu był ,,Puchar Przechodni Przeglądu Kolęd i Pastorałek”. W tym roku, zgodnie
ze zmianą w regulaminie, ubiegłoroczni Laureaci występowali jako goście.

Koła językowe pod opieką p. B. Czeczot, K. Maksymczuk i M. Smusza- przygotowały kolędy
w języku niemieckim i angielskim, uświetniając swoimi występami czas oczekiwania na wyniki.

Jury w składzie:

klasy I- III : p. A. Szczęsna, p. A. Smolińska, p. A. Benke, p. I. Radyk, oraz Przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego klas IV- VI- J. Czuchaj;

klasy IV- VII : p. B. Czeczot, p. E. Mąkowska, p. M. Michalkiewicz, p. I. Osajdzińska- Rozenbajger, oraz Przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego kl. I- III M. Chromik

po emocjonujących i burzliwych obradach  wybrało Laureatów VI Przeglądu Kolęd i Pastorałek, którymi zostali:

w kategorii klas I- III

klasa III b- przygotowana pod kierunkiem wych. p. K. Zając- Ostrowskiej

w kategorii klas IV- VII

klasa IV e, którą przygotowała wych. p. K. Jabłońska

Laureaci otrzymali Puchary Przechodnie a pozostałe klasy pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie ,
na ręce Laureatów, Panie Dyrektorki B. Czeczot i A. Szczęsna- wręczyły słodkie upominki, ufundowane przez Radę Rodziców  dla wszystkich uczestników .

Organizatorki przedsięwzięcia- D.Kusibab i M.Michalik pragną gorąco podziękować :

wszystkim wychowawcom za przygotowanie swoich klas do występów, , p. M. Szczęsnej- Witeckiej,
p. K. Rajczakowskiej Zygmunt , p. E. Gęsikowskiej, p. K. Waniczek , p. A. Kamińskiej
za zaangażowanie w organizację uroczystości i współpracę, oraz pracownikom  OKiS w Leśnej 
za niocenioną pomoc a w szczególności p. K. Krzemińskiemu-  za opiekę akustyczną nad całością imprezy.

                                                                                            red. M. Michalik i D. Kusibab