Get Adobe Flash player

XXIX Międzynarodowy Konkurs "Mathématiques sans Frontiéres"- „Matematyka bez Granic”

28 lutego uczniowie klasy V b i VI b przystąpili o godzinie 10.00 do konkursu matematycznego „Matematyka bez Granic” - etap finałowy. Został on po raz pierwszy zorganizowany na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku.  Uczniów klasy VI b przywitała pani wicedyrektor Alicja Szczęsna, a klasę V b pani dyrektor Beata Czeczot. Panie  przyniosły ze sobą zabezpieczone koperty z zadaniami konkursowymi. Oficjalnie nastąpiło ich otwarcie. Uczniowie przystąpili do pracy. Celem konkursu jest podniesienie zainteresowania uczniów matematyką, poziomu pracy w grupach, stopnia zaangażowania wszystkich uczestników grup w realizacji wspólnie ustalonego celu, własnej inicjatywy i rozwijanie twórczej aktywności uczniów, kształtowanie umiejętności pracy w grupach, ocena stopnia opanowania języków obcych.

Udział w konkursie zgłosiła jesienią za zgodą całej klasy V b i VI b oraz dyrektora szkoły pani Katarzyna Janiszek. Eliminacje wstępne odbyły się 26 lutego, w czasie, których uczniowie zapoznali się z zadaniami, ich sposobem rozwiązania, podziałem na grupy. Zespoły klasowe, biorące udział w finale konkursu, otrzymały do rozwiązania zadania o różnym stopniu trudności, zróżnicowane pod względem zakresu materiału teoretycznego, jaki potrzebny jest do ich rozwiązania. Uczniowie klasy piątej mieli do rozwiązania osiem, a klasy szóstej dziewięć zadań. Pierwsze zadanie podane było w języku obcym (angielski, niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański). Należało je przetłumaczyć, rozwiązać, a następnie podać rozwiązanie w wybranym języku obcym. W rozwiązywaniu zadań konkursowych uczestniczyła cała klasa pracując w odpowiednio dobranych grupach. Czas na rozwiązanie zadań wynosił 50 minut. Ocenie podlega sposób rozwiązania i szata graficzna przedstawionych rozwiązań. Uczniowie mogli w czasie pracy wykorzystywać słowniki językowe, przybory geometryczne, nożyczki, kredki i flamastry. Po zakończeniu konkursu zadania zostały spakowane do przygotowanych kopert i odesłane do przedstawicieli konkursu w Zielonej Górze.
Konkurs ten jest organizowany od kilkunastu lat w krajach Europy Zachodniej przez Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Mathematiques sans frontieres" mający charakter zawodów międzyklasowych. Pierwsza edycja tego konkursu została zorganizowana w roku 1989 między innymi przez Akademię w Strasburgu. W XIV edycji Konkursu uczestniczyła młodzież z ponad 20 państw, w tym uczniowie z krajów Unii Europejskiej i krajów ubiegających się o przyjęcie do UE oraz młodzież z USA, Meksyku i Kanady. Od 1993 roku Polska była reprezentowana przez uczniów z rejonu Nowy Sącz. W roku 2001 patronat nad konkursem na terenie Polski objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Do tej pory w konkursie uczestniczyli również uczniowie z Włoch, Szwajcarii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Irlandii Północnej, Luksemburga, Hiszpanii, Danii, Finlandii, Austrii, Brazylii, Egiptu, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Nigerii, Maroko, Tunezji.
 
Po zakończeniu uczniowie w kilku zdaniach napisali jak odebrali ten konkurs:
„Podobał mi się, ponieważ można było się wysilić umysłowo, wymagający, ale miło spędziłem czas z kolegami”.
„Podobał nam się, bo mogliśmy pracować w grupie, chętnie przystąpimy do niego za rok”.
„Warto organizować takie konkursy, ponieważ możemy w zabawie uzupełnić wiedzę i się nią wykazać. Zadania bardzo nam się podobały, bo były ciekawe, intrygujące i fascynujące”.
„Sądzę, że ten konkurs jest super. Lepiej bierze się udział w takim konkursie grupowym, niż tak osobno.”                                                                                                Katarzyna Janiszek