Get Adobe Flash player

„hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka”

„hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka”
Pod takim hasłem uczniowie klas VII b i VII c wzięli udział OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNO – LITERACKIM „Pani Ireno...”Zadaniem każdego uczestnika Konkursu było wykonanie następujących prac: 
1) literackiej, mającej na celu ukazanie opisu przeżyć wewnętrznych wobec następującego przesłania: „hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka” (ponadto zadaniem uczniów było zapoznanie się z sylwetką Ireny Sendlerowej). Prace odzwierciedlały odczucia uczniów na temat cytatu, jak uczniowie rozumieją te słowa, dlaczego Irena Sendlerowa zasłużyła na nie. 
2) plastycznej, odzwierciedlającej opis przeżyć wewnętrznych (pracę literacką)
 
Konkurs przeprowadzony został przez Panie pracujące w bibliotece szkolnej Panią K. Waniczek oraz M. Szczęsną-Witecką przy współpracy z nauczycielkami j. polskiego Panią Moniką Gąsiorowską  Panią Aleksandrą Bis oraz Panią Dorotą Kusibab.
W konkursie wzięło udział 9 uczniów : Krystian Stelzer kl. VII c, Julia Gapska kl. VII c, Iga Flaszyńska kl. VII c, Marcel Bartnikowski kl. VII c, Aleksander Tarnarzewski kl. VII b , Filip Fronc kl. VII b, Oliwia Nowosielska kl. VII b oraz Amelia Gazda i Ania Chyłek kl. VI b . Wszystkie prace zostały przesłane do Szkoły Podstawowej nr 11 w Gliwicach, która jest głównym organizatorem konkursu. Nie pozostaje nam nic innego jak trzymać kciuki za uczniów naszej szkoły i cierpliwie czekać na wyniki, które ukażą się 14 marca.