Get Adobe Flash player

XV REGIONALNY KONKURS PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH pt. „OCHRONA PRZYRODY W POLSCE” 2018

Co roku uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku biorą udział   w konkursie organizowanym przez Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Piechowicach, który  zasięgiem swojego działania obejmuje całe byłe województwo jeleniogórskie.

Uczniowie którzy przystępują do współzawodnictwa przygotowują się z następujących zagadnień:

-          przystosowanie roślin i zwierząt do życia w środowisku lądowym i wodnym

-          zależności pokarmowe w różnych środowiskach

-          cele i formy ochrony przyrody w Polsce

-          antagonistyczne i nieantagonistyczne  oraz obojętne formy współżycia organizmów

-          źródła zanieczyszczeń wód, gleby, powietrza żywności, sposoby ich ochrony

-          skutki chemizacji środowiska (pestycydy, nawozy sztuczne, metale ciężkie, detergenty)

-          zadania i formy działalności szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody

-          Karkonoski Park Narodowy i Parki Krajobrazowe regionu jeleniogórskiego.

-          znajomość flory i fauny oraz osobliwości przyrodniczych polskich parków narodowych

-          umiejętność rozpoznawania roślin i zwierząt chronionych w Polsce (tablica graficzna, przeźrocza, eksponaty)

-          rezerwaty przyrody regionu jeleniogórskiego

Konkurs jest podzielony na 3 etapy:

I etap szkolny,  odbył się 2 marca. Spośród 26 uczniów startujących z naszej szkoły najlepsze wyniki uzyskali: Iga Flaszyńska, ,Sebastian Wojtowicz, Wojciech Zimowicz z klasy VII c

II etap rejonowy, odbył się 06 kwietnia we Lwówku Śląskim. Spośród reprezentantów naszej szkoły  do finału z wysokimi wynikami  zakwalifikowali się: Iga Flaszyńska i  Wojciech Zimowicz.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale, który odbędzie się w dniach od 10 do 11 maja.

Panu Wojtowiczowi dziękujemy za bezpieczne dowiezienie

 nas do Lwówka Śląskiego na etap regionalny konkursu.

K. Mocek