Get Adobe Flash player

Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć.

Pod takim hasłem 10 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku odbył się apel z okazji Światowego Dnia Zdrowia. Impreza rozpoczęła się piosenką „ Dzień na sportowo”, która miała na celu zachęcenie uczniów do codziennej aktywności fizycznej. Po uroczystym powitaniu gości, prowadząca zaprosiła wszystkich obecnych do obejrzenia przedstawienia, które miało na celu uświadomienie uczniom jak ważne jest przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia: dbanie o higienę, aktywność ruchowa, zdrowe odżywianie, unikanie nałogów i pozytywne nastawienie do życia.

7 kwiecień to również Dzień Służby Zdrowia, dlatego w tym dniu w imieniu dyrekcji szkoły, nauczycieli i uczniów złożono życzenia Pani Alinie Richter-pielęgniarce szkolnej. Na zakończenie Pani Alina ukazała problem braku dostępu do służby zdrowia w wielu krajach w nawiązaniu do tegorocznego hasła Światowego Dnia Zdrowia: „ Zdrowie dla wszystkich”. Kraje, które inwestują w powszechną opiekę zdrowotną, inwestują de facto w kapitał ludzki. W ostatnich dziesięcioleciach powszechna opieka zdrowotna zyskała status kluczowej strategii służącej osiągnięciu celów rozwojowych, zarówno tych około zdrowotnych, jak i tych rozumianych w szerszym kontekście. Dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie i wsparcie finansowe nie tylko sprzyja poprawie zdrowa obywateli i oczekiwanej długości życia, ale także chroni kraje przed epidemiami, wpływa na zmniejszenie ubóstwa i ryzyka głodu, generuje miejsca pracy, wspomaga wzrost gospodarczy i równość płci.

W ramach programu: Trzymaj Formę! Uczniowie klas IV- VII wykonali prace plastyczne dotyczące tych zasad, natomiast klasa VI b zgłębiała tematykę zdrowia metodą projektów.

 

K. Jabłońska

A. Durlak

K. Mocek