Get Adobe Flash player

KANGUR MATEMATYCZNY

W dniu 15 marca 2018 roku po raz czwarty w naszej szkole odbył się Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" organizowany przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych Kangourou Sans Frontières. Odbył się on już po raz 27 na całym świecie. W tym roku wzięli w nim  udział uczniowie klas IV – VII.  Zgłosiła się do niego rekordowa liczba osób, bo aż 79. Do konkursu przystąpiło 34 uczniów klas IV, którzy rozwiązywali zadania grupy MALUCH. Test konkursowy w kategorii "Maluch" zawierał 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). W trakcie zajęć dodatkowych nauczyciele matematyki omawiali zadania, pomagali je rozwiązywać, tłumaczyli Maluchom zasady konkursu. Uczniowie chętnie i z zaangażowaniem pracowali poszerzając swoją wiedzę, rozwiązując zadania z poprzednich edycji konkursu. Z klas piątych wzięło udział 22 uczniów, a z szóstych 6.  Pisali oni zdania grupy BENIAMIN. Test konkursowy tej kategorii zawierał po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów).  Uczniowie również przygotowywali się do konkursu na zajęciach dodatkowych, aby uzyskać jak najlepszy wynik. W tym roku przystąpiło również 17 uczniów klas VII, którzy pisali zadania z grupy KADET. Zadania obejmowały zakres wykraczający poza klasę siódmą, ale nasi uzdolnieni poradzili sobie z nietypowymi zadaniami. Konkurs miał charakter jednorazowego testu. Na rozwiązanie testu przeznaczone było 75 minut. W trakcie trwania nie można było korzystać z kalkulatorów. Uczniowie dokładnie i z uwagą rozwiązywali zadania. Wytężali umysły i zaznaczali wybrane odpowiedzi.
    Zadania nie były łatwe, gdyż wymagały spostrzegawczości i wiedzy matematycznej stosowanej w nietypowych sytuacjach. W Kangurze nie podejmuje się pochopnych decyzji, gdyż można stracić zdobyte punkty. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.
     Każdy uczestnik na pamiątkę otrzymał jedną z pięciu zabawek logicznych z drutu. Pozostaje nam teraz oczekiwać na wyniki i liczymy, że wśród uczniów naszej szkoły znajdzie się laureat konkursu.
Organizatorki:
Marzena Pietrykowska, Katarzyna Janiszek, Izabela Flaszyńska, Aneta Kamińska