Get Adobe Flash player
Start Wycieczki

XXI Dolnośląski Festiwal Nauki

W dniu 26 września 2018 r. odbyła się wycieczka szkolna do Wrocławia na XXI Dolnośląski Festiwal Nauki. Uczestniczyli w niej wybrani uczniowie klas 3 (oddziały gimnazjalne) pod opieką Pani Karoliny Stefańskiej i Pani Gabrieli Kołodziejczyk. Celem wycieczki było odwiedzenie Wydziału Fizyki i Astronomii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Politechniki Wrocławskiej.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć wiele ciekawych fizycznych i chemicznych doświadczeń, wziąć w nich udział oraz nabyć nowych wiadomości w tych dziedzinach. Uczelnie oferowały również wiele gier oraz konkursów matematycznych i logicznych z nagrodami. Wiele z nich przedstawiało nowości techniczne jak np. roboty, pokazywały ciekawe reakcje chemiczne różnych substancji lub oddziaływania fizyczne.

Uczestnicy wycieczki