Get Adobe Flash player

Nowoczesna edukacj@ - projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego startuje z inicjatywy dyrektora szkoły mgr Beaty Czeczot w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku. Projekt realizowany będzie do roku 2020, a kwota projektu opiewa na blisko 200000 zł.

 

Projekt zakłada kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (ICT) oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, stworzenie w szkole warunków do nauczania eksperymentalnego, kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki. Projekt uwzględnia również wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

 

W ramach projektu szkoła wzbogaci się o nowoczesne pracownie: fizyczno- chemiczną, przyrodniczą, informatyczno- językową, geograficzno- przyrodniczą, matematyczną oraz pracownię sensoryczną.

 

Grupą docelową w projekcie są uczniowie SP w Smolniku, którzy będą mogli korzystać z bogatej oferty zajęć dodatkowych, służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia oraz rozwija uzdolnienia, w tym uczestniczyć w zajęciach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych. Zorganizowane zostaną również: koła zainteresowań, warsztaty, laboratoria dla uczniów, zajęcia organizowane poza lekcjami lub poza szkołą.

 

 

W szkole będzie prowadzone również doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki). Działania zostaną uzupełnione o zajęcia z psychologiem, aby ułatwić uczniom odnalezienie swojego miejsca w szkole i codzienną naukę, chroniąc ich przed wykluczeniem.

 

Dodatkowo zaplanowano wyjazdy na wycieczki edukacyjne, które będą uzupełnieniem i atrakcyjnym przekazem dodatkowych treści nauczania. Zwieńczeniem pracy uczniów w ramach projektu będzie przeprowadzenie prezentacji – rodzaju ogólnoszkolnego festiwalu wiedzy, podczas którego uczniowie będą mogli pochwalić się efektami swojej pracy.

 

Wprowadzenie dodatkowych zadań kształtujących umiejętności kluczowe wpłynie na możliwości osiągnięcia przez naszych uczniów kompetencji, tj.:

 

- skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach,

 

- efektywnego współdziałania w zespole,

 

- rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

 

- sprawnego posługiwania się technologią informacyjną.Nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0035/18

Tytuł projektu: Nowoczesna edukacj@

Nr konkursu: RPDS. 10.02.01-IZ.00-02-289/18

Oś priorytetowa: 10 Edukacja

Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny

 

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr RPDS.10.02.01-02-0035/18-00 z dnia 24.10.2018 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
LISTOPAD 2018

 

Lp
zajęcia
prowadzący

Dzień tygodnia

1
Matematyka - Przez rozrywkę do wiedzy
A. Kamińska
piątek
2
Matematyka - Odkrywaj ujawniaj wyjaśniaj
I. Kaźmierczak - Flaszyńska
czwartek
piątek
3
Mały Odkrywca klasa I
K. Żubrecka
piątek
4
Mały Odkrywca klasa I
K.Rajczakowska-Zygmunt
piątek
5
Mały Odkrywca klasa II
M.Mazur
czwartek
6
Mały Odkrywca klasa II
M. Szczęsna-Witecka
poniedziałek
7
Mały Odkrywca klasa III
I.Tarnarzewska
piątek
8
Mały Odkrywca klasa III
A. Kościelniak
piątek
9
Jak zostać królową angielską
A. Wrona
piątek
10
Ich lerne selbst – koło języka niemieckiego
B. Czeczot
wtorek
11

Eksperymenty
matematyczne „Wszędobylska
matematyka

K. Janiszek
poniedziałek
piątek
12

Matematyka nie musi być
straszna

U. Skrzęta
wtorek,
środa
13

Koło fizyczne –
Eksperymentuj z nami

K. Stefańska
poniedziałek
środa
14

Zajęcia z biologii – Od
komórki do organizmu

K. Mocek
wtorek
15

Ćwiczenie czyni mistrza –
Ubung macht den Meister

L. Matela -
Szurakowska

poniedziałek
czwartek
16

Geografia dla ciekawych

K. Waniczek
wtorek
środa
17

Mistrzowie klawiatury –
koło informatyczne

P. Suchanecki
poniedziałek
18

Zajęcia z j. Angielskiego –
World of communication

M. Smusz
środa
19

Angielski wokół nas –
English around us

A. Sazońska
poniedziałek
20

Koło chemiczne
Eksperymentuj z nami

G. Kołodziejczyk

wtorek
21

Przyjazna edukacja –
nauka przez zabawę

J. Smusz
piątek


Nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0035/18

Tytuł projektu: Nowoczesna edukacj@

Nr konkursu: RPDS. 10.02.01-IZ.00-02-289/18

Oś priorytetowa: 10 Edukacja

Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny

 

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr RPDS.10.02.01-02-0035/18-00 z dnia 24.10.2018 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
LISTOPAD 2018
 

Lp

zajęcia
prowadzący
Dzień tygodnia

1

Matematyka - Przez rozrywkę do wiedzy

A. Kamińska

Piątek 16,23,30.11.2018 grupa I: 13.35 – 14.20 Piątek 16,23,30.11.2018   grupa II: 14.25 – 15.10

2

Matematyka - Odkrywaj ujawniaj wyjaśniaj

I. Kaźmierczak - Flaszyńska

Czwartek 15,22,29.11.2018 grupa I: 13.35 – 14.20 piątek 16,23,30.11.2018   grupa II: 13.35 – 14.20

3

Mały Odkrywca klasa I

K. Żubrecka

Piątek 16,23,30.11.2018   grupa I: 12.40 - 13.45

4

Mały Odkrywca klasa I

K.RajczakowskaZygmunt

Piątek 16,23,30.11.2018   grupa I: 12.40 - 13.45

5

Mały Odkrywca klasa II

M.Mazur

Czwartek 15,22,29.11.2018 grupa I: 12.40 - 13.45

6

Mały Odkrywca klasa II

M. SzczęsnaWitecka

Poniedziałek 5,19.11.2018 grupa I: 13.35 – 14.20

7

Mały Odkrywca klasa III

I.Tarnarzewska

Piątek 16,23,30.11.2018   grupa I: 12.40 - 13.45

8

Mały Odkrywca klasa III

A. Kościelniak

Piątek 16,23,30.11.2018   grupa I: 12.40 - 13.45

9

Jak zostać królową angielską 

A. Wrona

Piątek 16,23,30.11.2018   grupa I: 13.35 – 14.20

10

Ich lerne selbst – koło języka niemieckiego 

B. Czeczot

wtorek 20,27.11.2018 grupa I: 14.25 – 15.10

 

 

11

Eksperymenty matematyczne „Wszędobylska matematyka 

 

K. Janiszek

Poniedziałek 5,19.11.2018 grupa I: 13.35 – 14.20 piątek 16,23,30.11.2018  
grupa II: 13.35 – 14.20

12

Matematyka nie musi być

straszna 
 

U. Skrzęta

Wtorek 20,27.11.2018 grupa I: 11.00 – 11.45 Czwartek 15,22,29.11.2018
grupa II: 12.10 – 12.55

13

Koło fizyczne – Eksperymentuj z nami 

 

K. Stefańska

Poniedziałek 5,19.11.2018 grupa I: 13.35 – 14.20 Środa 14,21,28.11.2018
grupa II: 13.35 – 14.20

14

Zajęcia z biologii – Od

komórki do organizmu

 

K. Mocek 

Wtorek 20,27.11.2018 grupa I: 14.25 – 15.10

15

Ćwiczenie czyni mistrza –

Ubung macht den Meister

 

L. Matela -

Szurakowska 

Poniedziałek 5,19.11.2018 grupa I: 13.35 – 14.20 Czwartek 15,22,29.11.2018
grupa II: 14.25 – 15.10

16

Geografia dla ciekawych 

 

K. Waniczek 

Wtorek 20,27.11.2018 grupa I: 14.25 – 15.10 Środa 14,21,28.11.2018 grupa II: 14.25 – 15.10

17

Mistrzowie klawiatury – koło informatyczne

 

P. Suchanecki 

Poniedziałek 5,19.11.2018 grupa I: 13.35 – 14.20

18

Zajęcia z j. Angielskiego –

World of communication

 

M. Smusz 

Środa 14,21,28.11.2018 grupa I: 13.35 – 14.20

19

Angielski wokół nas –

English around us

 

A. Sazońska 

Poniedziałek 5,19.11.2018 grupa I: 13.35 – 14.20

20

Koło chemiczne

Eksperymentuj z nami

G. Kołodziejczyk 

 

Wtorek 20,27.11.2018

Grupa I: 13.35 – 14.20 Wtorek 20,27.11.2018 grupa II: 14.25 – 15.10

21

Przyjazna edukacja – nauka przez zabawę

 

J. Smusz 

Piątek 16,23,30.11.2018 g
rupa I:   13.35 – 14.20